Έλεγχος εξαγωγών όπλων: Το Συμβούλιο καθορίζει την προσέγγιση της ΕΕ για τα πιστοποιητικά τελικού χρήστη

Δευτέρα, 25 Ιανουάριος, 2021 | NEA

photo by Pope MoysuhΗ ΕΕ θα υιοθετήσει σύντομα μια πιο ομοιογενή προσέγγιση όσον αφορά τις εξαγωγές φορητών όπλων και ελαφρού οπλισμού (SALW) και των πυρομαχικών τους. Το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση για τη θέσπιση δέσμης κοινών χαρακτηριστικών τα οποία θα πρέπει να τηρούν τα πιστοποιητικά τελικού χρήστη για την εξαγωγή SALW και των πυρομαχικών τους.

Σκοπός της παρούσας απόφασης, που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, είναι να μειωθεί ο κίνδυνος εκτροπής όπλων σε παράνομους ή ανεπιθύμητους χρήστες, να δημιουργηθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και να βελτιωθεί η σαφήνεια για την αμυντική βιομηχανία και τους πελάτες της όσον αφορά τις σχετικές απαιτήσεις.

Η έκδοση της απόφασης του Συμβουλίου αποτελεί απτή συνέχεια των συμπερασμάτων του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2019 που συνοδεύουν την επανεξέταση της κοινής θέσης 2008/944/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κοινών κανόνων που διέπουν τον έλεγχο των εξαγωγών στρατιωτικής τεχνολογίας και εξοπλισμού, καθώς και σημαντικό βήμα προς την περαιτέρω σύγκλιση των πολιτικών των κρατών μελών στον τομέα των εξαγωγών όπλων.

Πηγή: consilium.europa.eu

Φωτογραφία: Pope Moysuh

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.