Eκπαιδευτικό σεμινάριο “Life Competence as a Navigator for Change: A Youth Worker’s Tooklit”

Δευτέρα, 26 Φεβρουάριος, 2024 | NEAΕκπαίδευση

Life Competence as a Navigator for Change: A Youth Worker’s Tooklit

Εκπαιδευτικό σεμινάριο, 13-18 Μαΐου 2024 | Λιτόχωρο, Πιερία, Ελλάδα

Η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ υπεύθυνη για την υλοποίηση των προγραμμάτων  Erasmus+ / Youth & Sport και European Solidarity Corps, σας ενημερώνει σχετικά με το εκπαιδευτικό σεμινάριο “Life Competence as a Navigator for Change: A Youth Worker’s Tooklit”, το οποίο διοργανώνει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού της Ελλάδας. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται το διάστημα 13-18 Μαΐου 2024 στο Λιτόχωρο Πιερίας.

Σε ποιον απευθύνεται

Απευθύνεται σε ενήλικους:

1. youth workers

2. youth project managers

3. εκπαιδευτές

Ποιος είναι ο σκοπός της δραστηριότητας

To εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτελεί μέρος του Training of Trainers του SALTO και είναι βασισμένο στο εννοιολογικό πλαίσιο LifeComp. Σκοπός του είναι να ενδυναμώσει τους youth workers με δεξιότητες που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της ζωής, να βελτιώσουν τις ικανότητές τους καθώς και να εμβαθύνουν σε καινοτόμες στρατηγικές. Τέλος, γίνεται στόχευση στη δημιουργία ενός παγκόσμιου δικτύου ανθρώπων που θα επιφέρουν την αλλαγή μέσω της δυναμικής που απορρέει από τη συγκεκριμένη μαθησιακή εμπειρία.

Ποιοι είναι οι στόχοι της δραστηριότητας

Στόχοι του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να:

1. καλλιεργήσουν βασικές προσωπικές, κοινωνικές και μαθησιακές δεξιότητες οι οποίες θα βοηθήσουν στην ολιστική τους ανάπτυξη,

2. αντιληφθούν τη σημασία της δια βίου μάθησης, των πρακτικών αναστοχασμού, καθώς και της επαγγελματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο των αναγκών της νεολαίας και της κοινωνίας,

3. εμβαθύνουν την κατανόηση τους αναφορικά με τις δυνατότητες του LifeComp μέσω της θεωρίας και της πρακτικής, επιτρέποντας τους την πρακτική εφαρμογή σε ποικίλα θέματα νεολαίας,

4. δημιουργήσουν και να προωθήσουν μια υποστηρικτική κοινότητα ανάμεσα στους youth workers και τους οργανισμούς/ιδρύματα που εργάζονται,

5. εξοπλιστούν με στρατηγικές ενσυνειδητότητας για αυτοέλεγχο, 6.συνδημιουργήσουν χρήσιμα εργαλεία και στρατηγικές για την αποτελεσματική διαχείριση των μεταβάσεων που επιφέρουν οι προκλήσεις της καθημερινότητας.

Μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί

1. Βιωματική μάθηση – ενασχόληση με πρακτικές δραστηριότητες για τη βαθιά κατανόηση των αρχών της μη τυπικής εκπαίδευσης, με έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και τον προβληματισμό.

2. Αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση – Δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να θέτουν τους δικούς τους στόχους, να διερευνούν θέματα με τον δικό τους ρυθμό και να μοιράζονται τις ιδέες τους, ενισχύοντας την προσωπική ανάπτυξη και τη συνεργατική μάθηση.

Προφίλ συμμετεχόντων

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να:

1. είναι ενεργοί στον τομέα της Νεολαίας

2. δεσμευτούν ότι μετά το πέρας της δραστηριότητας  θα εφαρμόσουν στην εργασία τους τις δεξιότητες που απέκτησαν

3. δημιουργούν ευκαιρίες μάθησης για τους νέους, ιδίως για τους νέους με λιγότερες ευκαιρίες

4. είναι τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) ετών

5. έχουν τη γλωσσική ικανότητα να επικοινωνήσουν στην αγγλική γλώσσα.

Πως και πότε πραγματοποιείται

Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία το διάστημα 13-18 Μαΐου 2024 στο Λιτόχωρο Πιερίας.  Πριν από την υλοποίηση της δια ζώσης δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να συμμετέχουν σε μια διαδικτυακή εναρκτήρια συνάντηση, η οποία θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom στις 26.04.2024 και ώρες 15:00 – 17:00 CET. Οι συμμετέχοντες αναμένεται να φτάσουν στις 13 Μαΐου και να αναχωρήσουν στις 18 Μαΐου. Τέλος, οι συμμετέχοντες της εν λόγω εκπαιδευτικής δραστηριότητας θα φιλοξενηθούν σε δίκλινα δωμάτια.

Πώς παίρνετε μέρος

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας το αργότερο μέχρι τις 17 Μαρτίου 2024, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην πρόσκληση του SALTO.

Για όσους θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο, τα συνολικά έξοδα διαμονής και διατροφής καλύπτονται στο 100% από τους διοργανωτές και το συνολικό κόστος των μετακινήσεων καλύπτεται στο 95% από την Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στα παρακάτω τηλέφωνα:

2131314450 (Απόστολος Αλεξιάδης) και 2131314437 (Κατερίνα Ακριτίδη).

ή μέσω email: [email protected]

Πηγή: erasmusplusyouth.gr

Photo by Erasmus + Youth Greece

 

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.