Εκπαιδευτικά προγράμματα ΕΕ-Ιαπωνίας

Δευτέρα, 4 Μάρτιος, 2019 | NEAΔιαγωνισμοί

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να διεισδύσουν στην ιαπωνική αγορά. Προς το σκοπό αυτό έχει θέσει σε εφαρμογή διάφορες δραστηριότητες προώθησης για περαιτέρω ευρωπαϊκές εξαγωγές στην Ιαπωνία και μεγιστοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών εκεί.

Το πρόγραμμα World Class Manufacturing WMC (πέντε μέρες) αφορά τους διευθυντές της ΕΕ και τα ανώτερα στελέχη της ΕΕ, με να βοηθήσουν τις εταιρείες της ΕΕ να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του πώς οι ιαπωνικές εταιρείες μειώνουν συνεχώς το κόστος από την παραγωγή τους και καινοτομούν χρησιμοποιώντας τις μεθόδους κατασκευής «KAIZEN» (συνεχής βελτίωση), «JIT» Time), TQC (Συνολικός Έλεγχος Ποιότητας), TIE (Συνολική Βιομηχανική Μηχανική), πρακτικές TPM (Total Productive Maintenance) και «TQM» (Total Quality Management).


Προθεσμίες: 21 Μαρτίου 2019 (24-28 Ιουνίου 2019). 4 Ιουλίου 2019 (18-22 Νοεμβρίου 2019).

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Πηγή:programmes.eurodesk.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.