Είναι οι τρέχοντες «αυτόματοι σταθεροποιητές» στα κράτη Μέλη της Ζώνης του Ευρώ επαρκείς για την εξομάλυνση των οικονομικών κύκλων;

Τετάρτη, 17 Ιούλιος, 2019 | NEAΕκδόσειςΟικονομίαΠολιτικές της ΕΕ

Η έκθεση αυτή παρέχει μια ειδική απογραφή των αυτόματων σταθεροποιητών (ανα χώρα) στην Ευρωζώνη και αναλύει την επίδραση των αυτόματων σταθεροποιητών στην αποτροπή των προκυκλικών δημοσιονομικών πολιτικών σε καλές και δύσκολες στιγμές. Η έκθεση δείχνει ότι το μέγεθος των αυτόματων σταθεροποιητών ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Μολονότι οι αυτόματοι σταθεροποιητές διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην πρώιμη φάση της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης το 2008/2009, τα αντικυκλικά αποτελέσματά τους αντισταθμίστηκαν εν μέρει σε ορισμένα κράτη μέλη από μια προκυκλική δημοσιονομική πολιτική σε άλλα έτη, ιδίως κατά την περίοδο 2011 -2016.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η δημοσιονομική διακυβέρνηση στη Ζώνη του Ευρώ πρέπει να βελτιωθεί και ότι είναι βασικό να δημιουργηθούν δημοσιονομικά αποθέματα σε καλές οικονομικές περιόδους, ώστε οι αυτόματοι σταθεροποιητές να μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα σε παρατεταμένες οικονομικές δυσχέρειες.

 

Για να διαβάσετε την πλήρη δημοσίευση στα αγγλικά πατήστε εδώ.

 

Πηγή : europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.