Εγκρίθηκαν οι νέοι κανόνες της ΕΕ για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Τετάρτη, 28 Δεκέμβριος, 2016 | Τα νέα του δικτύου μας

cleaner-airΑυστηρότερα όρια για τους πέντε κυριότερους ρύπους στην Ευρώπη θα τεθούν σε ισχύ στις 31 Δεκεμβρίου 2016, μετά την υπογραφή, σύμφωνα με το νόμο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της νέας οδηγίας για τα Eθνικά Aνώτατα Όρια Εκπομπών (NEC) (βλέπε ενημερωτικό δελτίο).


Όταν εφαρμοστεί πλήρως, η Οδηγία θα μειωθούν κατά περίπου 50% οι αρνητικές επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην υγεία, όπως αναπνευστικές ασθένειες και πρόωρος θάνατος, μέχρι το 2030. Αν και οι ατμοσφαιρικοί ρύποι αποτελούν αόρατους δολοφόνους, οι άνθρωποι έχουν όλο και μεγαλύτερη επίγνωση και ανησυχία για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Συνεπώς, η συμφωνία των αυστηρότερων ορίων στην NEC, είναι ένα σημαντικό επίτευγμα. Θα έχει, επίσης, σημαντικά οφέλη για την ποιότητα του πόσιμου νερού, του εδάφους και των οικοσυστημάτων και θα βοηθήσει σημαντικά στην μείωση των επιπτώσεων που έχουν τα βλαβερά σωματίδια που προκαλούν την κλιματική αλλαγή, όπως η αιθάλη.
Η Οδηγία αποτελεί το κεντρικό στοιχείο του πιο ολοκληρωμένου προγράμματος της Επιτροπής Clean Air για την Ευρώπη. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεταφέρουν την Οδηγία στην εθνική νομοθεσία έως τις 30 Ιουνίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πηγές ρύπανσης του αέρα και το πώς μπορούν να μειωθούν περιέχονται σε αυτό το διαδραστικό γράφημα.

             



Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.