Έγκριση ελληνικού μέτρου ενίσχυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ για την αποζημίωση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για τις ζημίες που υπέστη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ένα ελληνικό μέτρο ενίσχυσης ύψους 20 εκατ. ευρώ υπέρ του φορέα εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. είναι σύμφωνο με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις .Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αποζημίωση του φορέα εκμετάλλευσης του αερολιμένα για τις ζημίες που υπέστη κατά την περίοδο μεταξύ 1ης Ιουλίου και 31ης Δεκεμβρίου 2021 λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που επιβλήθηκαν από την Ελλάδα και άλλες χώρες για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Κατά την περίοδο αυτή, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αντιμετώπισε απότομη πτώση της κίνησης και της κερδοφορίας εξαιτίας των εν λόγω συνθηκών. Η ενίσχυση θα δοθεί υπό μορφή άμεσης επιχορήγησης.
Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 2 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ, το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να εγκρίνει μέτρα κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται από τα κράτη μέλη για την αποζημίωση συγκεκριμένων επιχειρήσεων ή τομέων για τις άμεσες ζημίες που προκαλούνται από έκτακτα γεγονότα, όπως η πανδημία του κορονοϊού. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο αφορά αποζημίωση για ζημίες που συνδέονται άμεσα με την πανδημία του κορονοϊού. Έκρινε επίσης ότι το μέτρο είναι αναλογικό, δεδομένου ότι η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το αναγκαίο ποσό για την επανόρθωση της ζημίας. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο αποζημίωσης συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.100264 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου.

 

Πηγή και Φωτογραφίαgreece.representation.ec.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.