Ευκαιρίες απασχόλησης για ερευνητές στο Κοινό Κέντρο Ερευνών

Τετάρτη, 31 Ιανουάριος, 2018 | NEAΘέσεις Εργασίας

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) είναι η υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία και τη διαχείριση μεγάλου μέρους των γνώσεων που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λειτουργώντας στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία και τις Κάτω Χώρες, με 2.000 ερευνητές, το Κοινό Κέντρο Ερευνών αναζητά ερευνητές (στα αγγλικά ) με επαρκή επιστημονική εμπειρία και επιθυμία να εργαστούν στη διεπαφή της επιστήμης, της γνώσης και της πολιτικής, στα παρακάτω πεδία:

Βιολογία, Χημεία, Φυσικές Επιστήμες, Βιολογικές Επιστήμες, Βιοχημεία, Ωκεανογραφία / Ναυτικές Επιστήμες, Νανοτεχνολογία, Νανοβιοτεχνολογία, Κτηνιατρική, Μηχανική, Μαθηματικά, Φυσική, Επιστήμες Πληροφορικής, Στατιστική, Επιστήμες Υλικών, Οικονομικά, Πολιτικές Επιστήμες, Κοινωνικές Επιστήμες, Εκπαιδευτικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Γεωγραφία, Περιβαλλοντικές Επιστήμες, Γεωπονικές Επιστήμες, Γεωπονική Μηχανική, Μετεωρολογία, Οικολογία, Δασολογία, Γεωλογία, Υδρολογικές Επιστήμες, Ιατρικές Επιστήμες, Φαρμακευτική, Διατροφικές Επιστήμες.

Σε αντάλλαγμα, οι επιτυχόντες υποψήφιοι μπορούν να αναμένουν να εφαρμόσουν την επιστημονική τους εργασία σε πολιτικά ερωτήματα, να αποτελέσουν μέρος ενός ενδιαφέροντος πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος και να λάβουν ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών υποστηρίζει ένα ποικίλο, χωρίς αποκλεισμούς και ευέλικτο περιβάλλον εργασίας.

Το ΚΚΕρ παρέχει συνεχή ανοικτή πρόσκληση για τους ερευνητές, επομένως, δεν υπάρχει προθεσμία. Όταν οι θέσεις καθίστανται κενές, οι επιστημονικές μονάδες του ΚΚΕρ διεξάγουν έρευνα στη βάση δεδομένων για κατάλληλα προφίλ.

Η διαδικασία επιλογής είναι διαθέσιμη και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                       
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.