Εφαρμογή των κοινοτικών καταπιστευματικών ταμείων και του Μηχανισμού για τους πρόσφυγες στην Τουρκία: Επισκόπηση

Τρίτη, 24 Μάρτιος, 2020 | NEAΕκδόσειςΟικονομία

Τα Καταπιστευματικά Ταμεία της ΕΕ για εξωτερική δράση και ο Μηχανισμός για τους πρόσφυγες στην Τουρκία είναι καινοτόμα μέσα που εισήχθησαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020. Στόχος τους ήταν να διευκολύνουν την ταχύτερη και πιο ευέλικτη αντιμετώπιση των αναδυόμενων κρίσεων και των ταχέως μεταβαλλόμενων κρίσεων, για τα οποία οι προκαθορισμένοι πόροι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς.

Η ΕΕ έχει ιδρύσει έκτοτε τέσσερα καταπιστευματικά ταμεία, πέραν του Μηχανισμού για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, ο οποίος, παρά τις ομοιότητες με τα Ταμεία, είναι ένας ξεχωριστός μηχανισμός συντονισμού. Η εφαρμογή του TFs βρίσκεται σε εξέλιξη και η Επιτροπή υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση.

Οι τακτικές εκθέσεις και αξιολογήσεις έδειξαν ότι τα Ταμεία της ΕΕ είχαν κάποια θετικά αποτελέσματα και, σε κάποιο βαθμό, εκπλήρωσαν τους στόχους τους. Ωστόσο, η λειτουργία τους έχει εγείρει επίσης ερωτήσεις.

Για να διαβάσετε την πλήρη δημοσίευση στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

 

Πηγή: europarl.europa.eu/thinktank

                     Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.