Έχετε ερωτήσεις σχετικά με το Ευρωπαικό Σώμα Αλληλεγγύης; Δείτε τα εθνικά σημεία επαφής

Παρασκευή, 19 Μάιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

Οι εθνικοί οργανισμοί για τη νεολαία του Erasmus+ βρίσκονται στη πλέον κατάλληλη θέση να απαντήσουν σε οργανωτικές ερωτήσεις σχετικά με το Ευρωπαικό Σώμα Αλληλεγγύης.

Ασχολούνται με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, η οποία είναι το βασικό πρόγραμμα που συμβάλλει στο Σώμα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τον αριθμό των οργανισμών που προσφέρουν θέσεις. Μπορείτε να βρείτε όλα τα εθνικά σημεία επαφής εδώ.

Αν μια ερώτηση είναι γενική, αλλά απλή και όχι μόνο σχετική με τον εθελοντισμό, όπως οι προσδοκίες των νέων, πώς λειτουργεί το εργαλείο εγγραφής, πληροφορίες σχετικά με άλλα προγράμματα που συμμετέχουν, οι υπάλληλοι του δικτύου Eurodesk είναι ένα καλό σημείο επαφής. Απαντούν συχνά σε τέτοιου είδους ερωτήσεις, τις οποίες λαμβάνουν μέσω της φόρμας επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας. Μπορείτε να βρείτε το κοντινότερο γραφείο Eurodesk εδώ.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.