Εμπορικές ροές: κινούμενο γράφημα

Παρασκευή, 30 Ιούνιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

Το εμπόριο της ΕΕ έχει ευημερήσει χάρη στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς, ενός ενιαίου εξωτερικού συνόρου και μιας ενιαίας εμπορικής πολιτικής.

Επί του παρόντος, η ΕΕ είναι ο κύριος παγκόσμιος παράγοντας, υπεύθυνος για το 16,1% του εμπορίου αγαθών, υπηρεσιών και ξένων άμεσων επενδυτικών ροών, παγκοσμίως.  Αποτελεί βασικό εταίρο στο παγκόσμιο εμπόριο αγαθών, κατέχει ηγετική θέση στο παγκόσμιο εμπόριο υπηρεσιών και αποτελεί επίσης σημαντική πηγή και προορισμό των παγκόσμιων επενδύσεων.

H Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξέδωσε αυτό το κινούμενο γράφημα που είναι φιλικό προς το χρήστη και προσφέρει πρόσβαση  σε ένα πλήρες φάσμα πληροφοριών σχετικά με το εμπόριο της ΕΕ.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.