Δωρεάν Μεταπτυχιακό στην Ελλάδα: Ποιοί το δικαιούνται

Τρίτη, 15 Οκτώβριος, 2019 | NEAΕκπαίδευση

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση του πρώην Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κ. Γαβρόγλου για το 2019-2020, φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και μετά, δικαιούνται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια να το παρακολουθήσουν δωρεάν.

Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια αυτά αφορούν στο ατομικό εισόδημα των φοιτητών που δεν πρέπει να ξεπερνά τις 7.863€, και στο οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα που πρέπει να είναι έως 5.504€. Οι φοιτητές που θα επιλεχθούν έχουν το δικαίωμα να απαλλαχθούν από τα δίδακτρα φοίτησης σε κάποιο Π.Μ.Σ μόνο μία φορά και δεν πρέπει να ξεπερνούν το 30% του συνολικού αριθμού φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Εφόσον οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το συγκεκριμένο ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνους με το χαμηλότερο εισόδημα. Ακόμα, δικαίωμα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ δεν δικαιούνται φοιτητές σους οποίους χορηγείται υποτροφία από άλλη πηγή. Η αίτηση απαλλαγής από τα δίδακτρα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος υποβάλλεται μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής φοιτητών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και εξετάζεται από ειδική επιτροπή επιλογής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται οι φοιτητές να καταθέσουν περιλαμβάνουν: αρχικώς την αίτηση, η όποια επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, τα αντίγραφα των δηλώσεων ΕΙ και των εκκαθαριστικών (συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ) του αιτούντος και του/της συζύγου αν είναι έγγαμος/η, και των γονέων του εφόσον ο αιτών είναι εξαρτώμενο μέλος. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων, προσκομίζει τη δήλωση ΕΙ και το εκκαθαριστικό του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως εξαρτώμενο μέλος ή ήταν καταχωρημένος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο, πιστοποιητικό σπουδών για όσους φοιτούν στη μέση εκπαίδευση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο και Ι.Ε.Κ, ιατρική γνωμάτευση σε περίπτωση που το εξαρτώμενο τέκνο δεν είναι φοιτητής και έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντος γονέα αν υπάρχει και διαζευκτήριο σε περίπτωση που ο αιτών είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων. Τέλος, αναγκαία είναι η συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης, που να επιβεβαιώνει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ και ότι δε λαμβάνει δίδακτρα από άλλη πηγή.

Συντάκτης: Φωτεινής Τσαϊλάρη

Πηγή: citycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.