Δημοσιεύθηκε η 7η έκθεση για τη Συνοχή

Τρίτη, 24 Οκτώβριος, 2017 | NEA

Στη φετινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, παρουσιάστηκε η 7η έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. Η έκθεση δημοσιεύθηκε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή, καθώς η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται σε ανοδική πορεία και πλησιάζει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επόμενο γύρο χρηματοδότησης.

Έδειξε ότι η πολιτική συνοχής αποτέλεσε σανίδα σωτηρίας για πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση. Παρείχε μακροπρόθεσμες, σταθερές επενδύσεις, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα αναγκαίες σε μια εποχή κατά την οποία οι κυβερνήσεις έκοβαν τις επενδύσεις προκειμένου να μειώσουν τα δημόσια ελλείμματά τους. Η έκθεση δείχνει ακόμα ότι η κρίση διεύρυνε  τις διαφορές μεταξύ των περιφερειών και υπογραμμίζει την ανάγκη μιας αναπτυξιακής πολιτικής που όχι μόνο θα γεφυρώνει τις ανισότητες αυτές αλλά και θα επιτρέπει σε κάθε περιφέρεια, πόλη ή άτομο να απολαμβάνει πλήρως τις ευκαιρίες που συνδέονται με τη μεγαλύτερη εσωτερική αγορά στον κόσμο. Τέλος αναφέρει πως τα πολλά οφέλη της Ευρώπης πρέπει να γίνουν ορατά και στα χωριά, τις πόλεις και τις περιφέρειές τις. Σύντομες εκδόσεις της έκθεσης διατίθενται επίσης σε 23 γλώσσες της ΕΕ.

Περισσότεροι από 5.700 εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειών έλαβαν μέρος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, η οποία παραμένει το μεγαλύτερο γεγονός της ΕΕ με τοπικό και περιφερειακό χαρακτήρα. Υπήρχαν 130 εργαστήρια και στο κοινό, εκτός από τους εκπροσώπους, παρευρέθηκαν επίσης επιχειρηματίες, ακαδημαϊκοί, δημοσιογράφοι, bloggers φοιτητές και 30 νέοι εθελοντές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.