Δημοσιεύθηκε η 6η Έρευνα για τις Συνθήκες Eργασίας στην ΕΕ

Τρίτη, 12 Ιανουάριος, 2016 | Τα νέα του δικτύου μας

workinghoursΟι περισσότεροι εργαζόμενοι είναι ικανοποιημένοι από το χρόνο εργασίας τους (58%), αισθάνονται ότι υποστηρίζονται από τον προϊστάμενό τους (58%) και τους συνεργάτες τους (71%) και δηλώνουν ότι οι οργανισμοί τους παρακινούν να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους στη δουλειά (63%).

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα αρχικά ευρήματα της 6ης Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας, η οποία παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα της Ευρώπης, για την εργασία με τη πάροδο του χρόνου στις χώρες, τα επαγγέλματα, το φύλο και τις ηλικιακές κατηγορίες. Η έρευνα, που διεξήχθη από το Eurofound, διαπιστώνει επίσης ότι ενώ οι γυναίκες επιχειρηματίες βρίσκονται σε άνοδο, ο διαχωρισμός των φύλων παραμένει σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Επιπλέον, οι νεότεροι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ένταση εργασίας και εργασιακή ανασφάλεια, οι μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενοι εμφανίζουν μικρότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, οι σωματικοί κίνδυνοι παραμένουν και υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην ποιότητα της εργασίας μεταξύ των επαγγελμάτων. Πολλά από τα ευρήματα παρουσιάζονται σε αυτό το infographic.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.