Δημοσίευση των ετήσιων συλλογών των περιβαλλοντικών προγραμμάτων LIFE

Παρασκευή, 16 Δεκέμβριος, 2016 | Τα νέα του δικτύου μας

nature-biodiversityΣύμφωνα με την πρόσκληση του 2015 για υποβολή προτάσεων για το προγράμματα LIFE, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επενδύσει πάνω από € 220 εκατομμύρια σε 144 πράσινα και με χαμηλά σε εκπομπές άνθρακα έργα στα κράτη μέλη.

Τα έργα χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, καθένα από τα οποία είναι το επίκεντρο των  ετήσιων συλλογών. Οι κατηγορίες είναι οι εξής:

Περιβάλλον & αποδοτικότητα των πόρων (56 νέα έργα σε 10 χώρες αξίας € 71.900.000)

Φύση & Βιοποικιλότητα (39 νέα έργα σε 19 χώρες αξίας € 95.600.000)

Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση & Πληροφορίες (15 νέα έργα σε 10 χώρες αξίας € 13.800.000)

Κλιματική δράση (34 νέα έργα σε 10 χώρες αξίας € 41.500.000)

Κάθε μία από τις ετήσιες συλλογές περιλαμβάνει περιγραφές μιας σελίδας του κάθε έργου που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE στην πρόσκληση του 2015.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.