Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου εξ ονόματος της ΕΕ σχετικά με την ευθυγράμμιση ορισμένων τρίτων χωρών με την επιβολή περιοριστικών μέτρων λόγω της κατάστασης στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Πέμπτη, 7 Σεπτέμβριος, 2023 | NEA

Στις 28 Ιουλίου 2023 το Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2023/1568 για την τροποποίηση της απόφασης 2010/788/ΚΕΠΠΑ.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης στη ΛΔΚ, το Συμβούλιο τροποποίησε το κριτήριο καταχώρισης στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της απόφασης 2010/788/ΚΕΠΠΑ ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή στοχευμένων περιοριστικών μέτρων κατά φυσικών ή νομικών προσώπων, οντοτήτων ή φορέων που παρέχουν στήριξη σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, οντότητα ή φορέα που ευθύνεται για τη συντήρηση της ένοπλης σύγκρουσης, της αστάθειας ή της ανασφάλειας στη ΛΔΚ.

Κατά συνέπεια, η απόφαση 2010/788/ΚΕΠΠΑ τροποποιήθηκε αναλόγως.

Η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία, η Αλβανία, η Δημοκρατία της Μολδαβίας και η Βοσνία και Ερζεγοβίνη (υποψήφιες χώρες)2, καθώς και η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία (χώρες της ΕΖΕΣ και μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) ευθυγραμμίζονται με αυτήν την απόφαση του Συμβουλίου.

Οι χώρες αυτές θα μεριμνήσουν για τη συμμόρφωση των εθνικών τους πολιτικών με την εν λόγω απόφαση του Συμβουλίου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει και επικροτεί τη δέσμευση αυτή.

 

Πηγή: consilium.europa.eu

Εικόνα: ALEXANDRE LALLEMAND on Unsplash

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.