Διασχίζοντας τη Μεσόγειο θάλασσα με Πλοίο

Πέμπτη, 1 Ιούνιος, 2017 | Τα νέα του δικτύου μας

Η έκθεση παρέχει μια μοναδική και εμπεριστατωμένη ανάλυση του αντίκτυπου των πολιτικών της ΕΕ στην αντιμετώπιση της λεγόμενης προσφυγικής «κρίσης» του 2015 και 2016. Στα πλαίσια της έρευνας διεξήχθησαν 257 ποιοτικές συνεντεύξεις με συνολικά 271 συμμετέχοντες σε επτά τοποθεσίες και σε δύο  χρονικές περιόδους: την Κω, τη Μάλτα και τη Σικελία από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2015 και την Αθήνα, το Βερολίνο, την Κωνσταντινούπολη και τη Ρώμη από τον Μάιο έως τον Ιούλιο του 2016.

Το έργο επικεντρώθηκε άμεσα στον αντίκτυπο των πολιτικών στους ανθρώπους εν κινήσει, συνενώνοντας την ανάλυση των πολιτικών και την επιτόπια παρατήρηση με εμπεριστατωμένη ανάλυση ποιοτικών δεδομένων συνέντευξης από άτομα που πραγματοποιήσαν- ή σχεδίαζαν να κάνουν – το επικίνδυνο ταξίδι στη Μεσόγειο Θάλασσα. Το έργο παρέχει επίσης την πρώτη λεπτομερή αξιολόγηση των πολιτικών που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη μετανάστευση, και ιδιαίτερα πώς επέδρασαν συγκεκριμένες πολιτικές τόσο στη διαμόρφωση διαδρομών αλλά και σε βάθος χρόνου. Τα πορίσματα και η ανάλυση που συνοψίζονται στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται με στόχο την ενημέρωση ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων αλλά και εμπλεκομένων στη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών για τη παράτυπη μετανάστευση.

Την έκθεση συνοδεύει ένας ηλεκτρονικός χάρτης που επιτρέπει στον αναγνώστη να δει το ταξίδι όπως εξελίσσεται, τις διαδρομές και τα κύρια στάδια όπως αυτά αποτυπώνονται στις συνεντεύξεις με τους μετανάστες. Επιλέξτε το σύνδεσμο και διασχίστε τη Μεσόγειο θάλασσα.

Το έργο ανατέθηκε στην αναπληρώτρια  καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Warwick   Vicki Squire (PaIS, Warwick), στην Δρα Αγγελική Δημητριάδη  (ΕΛΙΑΜΕΠ), στην καθηγήτρια  Dallal Stevens (Warwick), στον καθηγητή   Nick Vaughan–Williams (PaIS, Warwick), και στην Δρα Maria Pisani (Πανεπιστήμιο Μάλτας). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Συμβούλιο Οικονομικών και Κοινωνικών Ερευνών του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο της Επίγουσας Επιχορήγησης για την Έρευνα στη Μεσόγειο: Αριθμός επιχορήγησης ES / N013646 / 1

Πηγή: www.eliamep.gr

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.