Διαγωνισμός για 111 θέσεις διοικητικών υπαλλήλων στην ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων μόνιμων «διοικητικών υπαλλήλων» για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στους ακόλουθους τομείς:

– Νομοθεσία περί ανταγωνισμού

– Χρηματοπιστωτικές πράξεις εταιρειών

– Χρηματοοικονομικά

– Οικονομικά της βιομηχανίας

– Μακροοικονομία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς ειδικούς όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό, τα καθήκοντα της κάθε θέσης και τη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης, όπως αυτό δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ακολουθώντας τη διαδικασία που αναφέρεται στον δικτυακό τόπο της EPSO, και ειδικότερα στις οδηγίες εγγραφής.

Προθεσμία (συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης):
25 Νοεμβρίου 2014 στις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελλών

Το κέντρο Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ εύχεται καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους!

Ενδιαφέρεστε για περισσότερες ευκαιρίες εργασίας στην ΕΕ; Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO): http://europa.eu/epso/index_el.htm

 

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.