«Η ΕΕ δεν πρέπει να παρέχει εργαλεία βασανισμού»

Πέμπτη, 6 Οκτώβριος, 2016 | Πολυμέσα

Οι ευρωβουλευτές προσπαθούν να περιορίσουν σημαντικά τα παραθυράκια στη νομοθεσία σχετικά με την εξαγωγή εργαλείων και φαρμάκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βασανιστήρια και εκτελέσεις.

Πηγή: europarltv.europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.