Χρηματοδότηση ύψους 34,8 εκατομμυρίων Ευρώ για την είσοδο καινοτόμων περιβαλλοντικών προϊόντων στην αγορά

Τετάρτη, 16 Μάιος, 2012 | NEA

Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα Οικολογική Καινοτομία. Η πρόσκληση αυτή αφορά την παροχή χρηματοδότησης για την είσοδο στην αγορά  προϊόντων, τεχνικών και  υπηρεσιών οικολογικής καινοτομίας, καθώς και διαδικασιών που στοχεύουν στην πρόληψη και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή συμβάλλουν στη βέλτιστη χρήση των πόρων.

 Η φετινή πρόσκληση έχει πέντε κύριους τομείς προτεραιότητας:

– ανακύκλωση υλικών

– νερό

– βιώσιμα δομικά υλικά

– πράσινη επιχειρηματικότητα

– τομέας τροφίμων και ποτών

Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτες είναι προτάσεις από ΜΜΕ που έχουν αναπτύξει πράσινα προϊόντα και διαδικασίες ή υπηρεσίες οικολογικής καινοτομίας, τις οποίες θέλουν να εισάγουν στην αγορά. Η συγχρηματοδότηση μπορεί  να φτάσει ως το 50% του συνολικού κόστους κάθε έργου. Με βάση των διαθέσιμο προϋπολογισμό και στοιχεία από προηγούμενα έτη, υπολογίζεται ότι για χρηματοδότηση θα επιλεγούν περίπου 50 από τις προτάσεις που θα υποβληθούν.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 6 Σεπτεμβρίου 2012.

Ιστορικό

Το πρόγραμμα Οικοκαινοτομία χρηματοδοτείται μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) και διαθέτει προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. € για την περίοδο 2008-2013. Υποστηρίζει τεχνολογικά δοκιμασμένα προϊόντα που συμβάλλουν στην αρτιότερη αξιοποίηση των φυσικών πόρων της Ευρώπης. Πρόκειται για το πράσινο σκέλος του ΠΑΚ και συμβάλλει στο σχέδιο δράσης για την οικολογική καινοτομία (EcoAP).Το πρόγραμμα διαχειρίζεται ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (EACI).

Αυτή τη στιγμή μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδοτούνται περισσότερα από 140 έργα σε όλη την Ευρώπη, στα οποία αναμένονται να προστεθούν άλλα 50, τα οποία επελέγησαν για χρηματοδότηση κατά το 2011.

Παραδείγματα επιτυχημένων προτάσεων

» GlassPlus» – Μετατρέποντας τις τηλεοράσεις σε κεραμικά πλακάκαι:
http://www.glassplus.eu/eco-innovation-en.aspx

«SATURN» – Νέοι μηχανισμοί διαλογής αποβλήτων:
http://www.saturn.rwth-aachen.de/

«Greenbottle» – Οικολογική συσκευασία γάλακτος:
http://cip.greenbottle.com/

«TextilesforTextiles (T4T)» – Νέα τεχνική ανακύκλωσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων:
http://www.textiles4textiles.eu/

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και την τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων δείτε: http://ec.europa.eu/ecoinnovation

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.