Αστική Ατζέντα: νέα δικτυακή πύλη για τις πόλεις της Ευρώπης

Τετάρτη, 26 Οκτώβριος, 2016 | NEA

urban-agendaΓια την εγγύτητα με τις πόλεις, την περαιτέρω ανάπτυξη των αστικών στρατηγικών και την ανταλλαγή καλύτερων πρακτικών,  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια νέα δικτυακή πύλη για τα αστικά κέντρα.

Απαντώντας σε μια ανάγκη η οποία έχει εκφραστεί από πολλές πόλεις στην ανάπτυξη της Αστικής Ατζέντας για την ΕΕ (pdf, γράφημα), η νέα μονοαπευθυντική Πύλη για τις Πόλεις παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ – όπως η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η κινητικότητα ή η κυκλική οικονομία – που επηρεάζουν άμεσα τις πόλεις και τις αστικές περιοχές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν σαφείς πληροφορίες σχετικά με τη χρηματοδότηση ευκαιριών στο πλαίσιο των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ και για εκδηλώσεις που σχετίζονται με την αστική ανάπτυξη. Η πύλη αυτή θα βοηθήσει τις πόλεις να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως την οικονομική στέγαση, την ενεργειακή απόδοση ή την προσβασιμότητα, εκμεταλλευόμενη τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από την ΕΕ.

Επιπλέον, η νέα Πλατφόρμα Αστικών Δεδομένων, που φιλοξενείται στο Κέντρο Γνώσης για Εδαφικές Πολιτικές που λειτουργεί από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης σε κοινούς δείκτες για την κατάσταση και τις τάσεις σε περισσότερες από 800 ευρωπαϊκές αστικές περιοχές, για παράδειγμα σχετικές με τη δημογραφία, την οικονομική ανάπτυξη ή την πρόσβαση σε υπηρεσίες. Αυτή η βάση δεδομένων θα επιτρέψει στις αστικές αρχές και τους ενδιαφερομένους να συγκρίνουν, να παρακολουθούν δεδομένα και να κάνουν εκτιμήσεις, κάτι που αποτελεί έναν από τους στόχους της Αστικής Ατζέντας.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.