Ασφάλεια και ΕΕ

Δευτέρα, 19 Νοέμβριος, 2018 | Πολυμέσα

 

 

Απομαγνητοφώνηση:

Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη εγείρουν ανησυχία για την ασφάλεια στους Ευρωπαίους πολίτες και η πλειονότητα επιθυμεί η ΕΕ να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Έχει καταστεί σαφές ότι οι κοινές απειλές απαιτούν κοινή αντιμετώπιση. Πώς μπορούμε να προστατέψουμε καλύτερα τα σύνορά μας και να αποτρέψουμε νέες επιθέσεις; Πώς μπορεί η τεχνολογία να ενισχύσει την ασφάλειά μας; Η ΕΕ παραμένει ένα από τα πιο ασφαλή μέρη του κόσμου, αλλά η τρομοκρατία έχει διαταράξει την υποδειγματική της ασφάλεια. Ασφαλώς, υπάρχουν συνέπειες μετά από κάθε επίθεση. Σημειώθηκαν βελτιώσεις στον μηχανισμό ασφαλείας και εξοπλίστηκε με καλύτερη τεχνολογία. Έχουν διατυπωθεί σκέψεις για την περαιτέρω βελτίωση της σύνδεσης μεταξύ των οργανισμών ασφαλείας, προκειμένου να βελτιωθεί ο συντονισμός τους. Προφανώς, η πρόληψη είναι σημαντική. Ο καθοριστικός παράγοντας είναι η δυνατότητα έγκαιρης αναγνώρισης ενός πιθανού δράστη και η διατήρησή του υπό έλεγχο με μεγαλύτερη ασφάλεια. Συνεπώς, στο μέλλον είναι εξαιρετικά σημαντικό να βελτιωθούμε στην ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στα κράτη μέλη.

Η ασφάλεια είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους. Με καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε όλους τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς, θα μπορούμε να αναλάβουμε αποτελεσματική δράση έναντι των υφιστάμενων απειλών. Βοηθώντας είτε στην πρόληψη είτε στη διαλεύκανση του εγκλήματος, η Ευρωπόλ στηρίζει τα κράτη μέλη στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του ηλεκτρονικού εγκλήματος ή του οργανωμένου εγκλήματος. Από τον Μάιο του 2017, η Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία μπορεί πιο εύκολα να συστήσει ειδικευμένες μονάδες και να ανταλλάξει πληροφορίες με ιδιωτικές εταιρείες, όπως να ζητήσει από το Facebook να αφαιρέσει σελίδες τις οποίες διαχειρίζεται το Ισλαμικό Κράτος. Μια υπόθεση-σταθμός για την Ευρωπόλ, αλλά δυστυχώς και για την Ευρώπη, ήταν οι επιθέσεις στο Μπατακλάν στο Παρίσι. Τότε η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι η απειλή της τρομοκρατίας δεν είναι μεμονωμένη, αλλά άλλαξε επίσης και στο ότι, σε λιγότερο από 2 μήνες, η Ευρωπόλ απέκτησε ένα επιπλέον κέντρο: το Ευρωπαϊκό Αντιτρομοκρατικό Κέντρο, το οποίο συνεργάζεται πλέον με τα κράτη μέλη. Έχουμε έναν κανονισμό, έναν νέο κανονισμό για την Ευρωπόλ, που επιτυγχάνει περισσότερα όσον αφορά την επιβολή του νόμου και το αστυνομικό έργο στην Ευρώπη. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Με μια ενισχυμένη Ευρωπόλ, εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τώρα περιμένουμε περισσότερα από τα κράτη μέλη: περισσότερη συνεργασία, περισσότερη ανταλλαγή πληροφοριών, περισσότερη χρήση των μέσων που έχουν στη διάθεσή τους. Σιδηροδρομικοί σταθμοί, γραμμές μετρό και αεροδρόμια αποτελούν στόχο των τρομοκρατών. Με μια άμεση επίθεση στην ελεύθερη κυκλοφορία τον Μάρτιο του 2016, η τρομοκρατία χτύπησε το διεθνές αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας την ανάγκη εύρεσης νέων διαδικασιών και νέων μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας των ανθρώπων. Υπάρχει επίσης νέα τεχνολογία: ο αυτόματος συνοριακός έλεγχος, τα βιομετρικά στοιχεία και το PNR. Το PNR είναι η κατάσταση ονομάτων επιβατών, η οποία θα αποτελεί υποχρέωση στην Ευρώπη, ώστε όλες οι αεροπορικές εταιρείες να πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων με την κυβέρνηση σχετικά με τους επιβάτες που ταξιδεύουν. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να εργαστούμε για να αποκτήσουμε ένα καλύτερο μέσο ανταλλαγής δεδομένων, ανταλλαγής γνώσεων και συντονισμού μεταξύ μας, δηλαδή συνεργασίας. Ως αποτέλεσμα, πρέπει να βελτιώσουμε την ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα.

Η καθιέρωση συστηματικών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση της αύξησης των ξένων τρομοκρατών αγωνιστών. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν υπάρχει πρόσβαση σε αξιόπιστα δεδομένα στις βάσεις δεδομένων της ΕΕ. Χάρη στα συστήματα εισόδου/εξόδου στα σύνορα τα οποία είναι εξοπλισμένα με αυτόματες πύλες ασφαλείας, ευελπιστούμε και είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι θα μειωθεί ο χρόνος αναμονής στους συνοριακούς ελέγχους και θα ενισχυθεί η ποιότητα αυτών των ελέγχων εντοπίζοντας πιο εύκολα ψευδή έγγραφα και υποκλοπές ταυτότητας. Η ανταλλαγή πληροφοριών για άτομα που διέρχονται από τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ μένουν στην ΕΕ ή υποβάλουν αίτηση ασύλου, πρέπει να είναι γρήγορη και αποτελεσματική. Ωστόσο, το τρέχον σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων είναι πολύ περίπλοκο και κατακερματισμένο. Η ΕΕ έχει ήδη πολλές βάσεις δεδομένων. Το πρόβλημά μας είναι ότι πολύ συχνά αυτές οι βάσεις δεδομένων δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να συνδυάσουμε αυτά τα δεδομένα. Έτσι, οι υπάλληλοι της ΕΕ και οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να εξετάσουν το ίδιο σύνολο δεδομένων. Σήμερα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να αναλάβουμε δράση. Πρέπει να φανούμε αντάξιοι των ευθυνών μας και της εμπιστοσύνης που μας έδειξαν οι πολίτες της Ευρώπης.

 

Πηγή: europarl.europa

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.