ΑΠΘ: Μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό και Αστικό Σχεδιασμό

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει έως τριάντα πέντε (35) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών/τριων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός» (ΦΕΚ 6167/Β’/31-12-2018, Υπουργική Απόφαση 13660/20-12-2018). Το Π.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και απαιτούνται 90 Πιστωτικές Μονάδες (European Credit Transfer System-ECTS) για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Περιβαλλοντικός Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός».

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μελέτη, η έρευνα και η εμβάθυνση των φοιτητών σε μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδές στον περιβαλλοντικό, αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις εθνικές, αναπτυξιακές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της χώρας.

Βασικοί στόχοι του Προγράμματος είναι:

-Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα περιβαλλοντικού ελέγχου και σχεδιασμού κτιρίων, ανοικτών χώρων, οικιστικών ενοτήτων και πόλεων και γενικότερα στην περιβαλλοντική διάσταση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης

-Η εκμάθηση μεθόδων αξιολόγησης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς κτιριακών κελυφών και υπαίθριων χώρων με εργαλεία υπολογισμού και αποτίμησης της ενεργειακής απόδοσης και των συνθηκών άνεσης

-Η εξοικείωση με τις θεωρήσεις των οικολογικών, κλιματικών, γεωγραφικών και πολιτισμικών παραμέτρων του περιβάλλοντος

Ειδικότερα το Πρόγραμμα αποσκοπεί:

α) Στην παροχή εξειδικευμένης γνώσης στο ζήτημα της σχέσης δόμησης και περιβάλλοντος, από τη μικρότερη κλίμακα σχεδιασμού έως τον αστικό σχεδιασμό και την πολεοδομία, με ιδιαίτερη έμφαση στις σύγχρονες εξελίξεις.

β) Στην εξειδίκευση των αποφοίτων με σχετικές προς το αντικείμενο δεξιότητες και εμπειρίες, για να μπορούν να προσφέρουν υψηλής ποιότητας επαγγελματικό, ερευνητικό και ακαδημαϊκό έργο.

γ) Στην εξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

δ) Στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου

ε) Στην καλλιέργεια κριτικής θεώρησης και δημιουργικής προσέγγισης σε καινοτόμες σχεδιαστικές πρακτικές ενεργειακού σχεδιασμού για την προστασία του περιβάλλοντος που αξιοποιούν τεχνολογία και υπολογιστικά εργαλεία αιχμής

ζ) Στην ενίσχυση της διεπιστημονικής προσέγγισης των περιβαλλοντικών παραμέτρων ώστε οι κάτοχοι του Π.Μ.Σ. να συνεργάζονται με ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και επιστημόνων

η) Στη δημιουργία αποφοίτων με περιβαλλοντική συνείδηση που θα ενθαρρύνουν το κοινωνικό σύνολο για την προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή σε σχετικές περιβαλλοντικές δράσεις

Για την παρακολούθηση του Προγράμματος προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 2.700€. Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4957/2022, από την καταβολή τελών φοίτησης μπορούν να απαλλαχθούν ορισμένοι/ες μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες.

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στο τηλ: 2310 99 5825, στο e-mail: [email protected]), την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://envi.web.auth.gr και την ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Επιπλέον πληροφορίες

Παρακάτω οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες μπορούν να αναζητήσουν σχετικές πληροφορίες για την εν λόγω προκήρυξη:

-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΣΠΟΥΔΩΝ

-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

-ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες καλούνται να υποβάλουν αίτηση και δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] με θέμα: «Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Π.Μ.Σ. Π.Α.Α.Σ.» από τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.

 

Πηγή και Φωτογραφίαcitycampus.gr

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.