Άνοιξαν οι αιτήσεις πρακτικής άσκησης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

 

Πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και την περίοδο που ξεκινά την 1 Σεπτεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται 31 Ιανουαρίου 2020, αν τη στιγμή της επιλογής το Ην. Βασίλειο είναι μέλος της ΕΕ.

Ποιος δε μπορεί να συμμετέχει

– Υποψήφιοι που έχουν συμμετέχει στο παρελθόν σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή εργασίας (έμμισθο ή άμισθο) για περίοδο άνω των 6 εβδομάδων σε οποιοδήποτε θεσμό, σώμα, ή γραφείο της ΕΕ.

Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης είναι:

– 1 Φεβρουαρίου – 30 Ιουνίου

– 1 Σεπτεμβρίου – 31 Ιανουαρίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

16 Οκτωβρίου 2019 (για την περίοδο 1 Φεβρουαρίου – 30 Ιουνίου 2019)

1 Απριλίου 2019 (για την περίοδο 1 Σεπτεμβρίου -31 Ιανουαρίου 2020)

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Πηγή: consilium.europa.eu

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.