Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Η Ευρώπη θέτει φιλόδοξους στόχους

Πέμπτη, 15 Σεπτέμβριος, 2022 | NEA

Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση, η οποία επιδεινώθηκε με την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, έχει αναδείξει την ανάγκη μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και τη διαφοροποίηση και διασφάλιση του ενεργειακού της εφοδιασμού μέσω της επένδυσης σε βιωσιμότερες εναλλακτικές, όπως είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, η ΕΕ θέλει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση με στόχο την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την απάντηση της ΕΕ στην κλιματική αλλαγή.

 

Οι νέοι στόχοι ανανεώσιμης ενέργειας της ΕΕ για το 2030

Οι φιλόδοξες προσπάθειες της ΕΕ για την προστασία του κλίματος διατυπώνονται στο νομοθετικό πακέτο «Fit for 55». Στόχος της είναι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 και η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Το Κοινοβούλιο θα τοποθετηθεί ως προς την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) τον Σεπτέμβριο. Η επικαιροποίηση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση του μεριδίου των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας της ΕΕ από τον τωρινό στόχο του 32% έως το 2030. Τον Σεπτέμβριο του 2022, το Κοινοβούλιο τάχθηκε υπέρ της αύξησης του μεριδίου στο 45%.

Το σχέδιο REPowerEU, το οποίο παρουσίασε η Επιτροπή τον Μάιο του 2022, τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης της ενεργειακής μετάβασης και σταδιακής κατάργησης των εισαγωγών ενέργειας από τη Ρωσία μέσω της ενίσχυσης του ενεργειακού μεριδίου από ανανεώσιμες πηγές στο 45% έως το 2030.

Μάθετε περισσότερα για τη δέσμη μέτρων «Fit for 55» και την Πράσινη Συμφωνία.

 

Αύξηση της χρήσης ΑΠΕ ανά τομέα στην ΕΕ:

Η Επιτροπή προτείνει επίσης την αναθεώρηση των στόχων στους εξής τομείς:

-Κτίρια – νέο σημείο αναφοράς για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ποσοστό 49 % έως το 2030

-Θέρμανση και ψύξη – δεσμευτική ετήσια αύξηση 1,1 ποσοστιαίων μονάδων για τα κράτη μέλη όσον αφορά τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

-Τηλεθέρμανση και τηλεψύξη – ενδεικτική ετήσια αύξηση 2,1 ποσοστιαίων μονάδων στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και απορριπτόμενης θερμότητας και ψύξης

-Βιομηχανία – νέο σημείο αναφοράς ετήσιας αύξησης της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν τον στόχο της Επιτροπής για τα κτίρια αλλά θέλουν να θέσουν την ετήσια αύξηση για τη θέρμανση και τη ψύξη στις 2,3 ποσοστιαίες μονάδες. Ζητούν επίσης πιο φιλόδοξο στόχο για τη βιομηχανία, η οποία θα πρέπει να ενισχύσει τη χρήση των ΑΠΕ κατά 1,9 ποσοστιαίες μονάδες κατ’ έτος. Στον τομέα των μεταφορών, η ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να οδηγήσει σε μείωση κατά 16% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσω της χρήσης υψηλότερων μεριδίων προηγμένων βιοκαυσίμων και μιας πιο φιλόδοξης ποσόστωσης για ανανεώσιμα καύσιμα μη βιολογικής προέλευσης, όπως το υδρογόνο.

Οι ευρωβουλευτές θέλουν τα κράτη μέλη να:

– αναπτύξουν τουλάχιστον δύο διασυνοριακά έργα για την για την επέκταση της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2025

– να θέσουν έναν ενδεικτικό στόχο για καινοτόμο τεχνολογία ΑΠΕ τουλάχιστον στο 5% της νέας εγκατεστημένης χωρητικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

 

Πηγή και Φωτογραφίαeuroparl.europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.