Αναδιάρθρωση του κρατικού χρέους και αμοιβαία αναγνώριση του χρέους στην Ευρωζώνη: Αξιολόγηση

Τετάρτη, 17 Ιούλιος, 2019 | NEAΕκδόσειςΟικονομίαΠολιτικές της ΕΕ

Οι υφιστάμενες προτάσεις για μεταρρύθμιση στη ζώνη του ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός μηχανισμού αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους και των μορφών αμοιβαίας αναγνώρισης του χρέους, βασίζονται σε παρόμοιες σιωπηρές ή ρητές παραδοχές: Ο «φαύλος κύκλος» μεταξύ δημόσιου χρέους και εγχώριων τραπεζών πρέπει να μετριάζεται ή αποφεύγεται. Η πειθαρχία της αγοράς πρέπει να διατηρηθεί και ο ηθικός κίνδυνος πρέπει να αποφευχθεί. Το παρόν έγγραφο εξετάζει τους στόχους των υφιστάμενων προτάσεων, μαζί με τις πιθανές αναμενόμενες και απρόβλεπτες επιπτώσεις και συμβιβασμούς. Αναγνωρίζει ότι πολλές από αυτές τις βασικές υποθέσεις και πλαίσια είναι σε αντίθεση με τα υπάρχοντα εμπειρικά στοιχεία. Ολοκληρώνει με την υποβολή μιας τριπλής πρότασης για μεταρρύθμιση στην ευρωζώνη:

-Πρώτον, πρέπει να υπάρχει μια πιο σαφής δομή αρχαιότητας στο δημόσιο χρέος, η οποία πρέπει να επιτευχθεί με την εισαγωγή μιας κατώτερης κατηγορίας επικίνδυνων κρατικών ομολόγων που συνδέονται με την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.

-Δεύτερον, οι κυβερνήσεις με υψηλό χρέος ή / και υψηλά ελλείμματα θα πρέπει να υποχρεωθούν να έχουν πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση με την έκδοση τέτοιων κατώτερων ομολόγων.

-Τρίτον, πρέπει να αυξηθεί η έκταση της δημοσιονομικής σταθεροποίησης και της τραπεζικής ένωσης στην Ευρωζώνη.

 

Για να διαβάσετε την πλήρη δημοσίεση στα αγγλικά πατήστε εδώ.

 

Πηγή : europa.eu

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.