Ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων

Πέμπτη, 26 Σεπτέμβριος, 2019 | NEAΕυρωεκλογές 2024

Το σημείωμα αυτό περιέχει πληροφορίες για την εκλογή της νέας Επιτροπής και τις ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων, οι οποίες θα ξεκινήσουν στις 30 Σεπτεμβρίου.

Διοργάνωση των ακροάσεων

Το αναλυτικό πρόγραμμα των ακροάσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Σημ.: όλες οι ώρες που αναγράφονται στο πρόγραμμα των ακροάσεων αλλά και σε αυτό το σημείωμα είναι σε τοπική ώρα Βρυξελλών.

Κάθε ακρόαση θα διαρκέσει τρεις ώρες. και θα ξεκινήσουν με δηλώσεις των ορισθέντων Επιτρόπων διάρκειας 15 λεπτών, τις οποίες θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από τα μέλη του ΕΚ. Θα υπάρξουν 25 ερωτήσεις συνολικά διάρκειας ενός λεπτού η κάθε μία, με τις απαντήσεις των ορισθέντων Επιτρόπων να διαρκούν μέχρι τρία λεπτά, ενώ οι βουλευτές θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν και συμπληρωματική ερώτηση.

Αν το χαρτοφυλάκιο ενός ορισθέντος Επιτρόπου εμπίπτει εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα μίας κοινοβουλευτικής επιτροπής, μόνο αυτή η επιτροπή θα εμπλακεί στην ακρόαση (αρμόδια επιτροπή). Οι ακροάσεις ωστόσο μπορεί να αφορούν περισσότερες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Σε αυτή την περίπτωση, η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί από κοινού από αυτές τις επιτροπές (μικτές επιτροπές) ή από συνδεδεμένες επιτροπές με αλληλεπικαλυπτόμενες αρμοδιότητες.

Αξιολόγηση των ακροάσεων

Ο πρόεδρος και οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων (συντονιστές) κάθε επιτροπής θα συσκεφθούν αμέσως μετά τις ακροάσεις (ή το επόμενο πρωί αν οι ακροάσεις πραγματοποιηθούν βράδυ) για να αξιολογήσουν τις επιδόσεις του εκάστοτε ορισθέντος Επιτρόπου.

Εντός 24 ωρών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, οι συντονιστές θα στείλουν εμπιστευτική συστατική επιστολή στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών, δηλώνοντας αν ο υποψήφιος είναι κατάλληλος τόσο για να συμμετάσχει στο Σώμα των Επιτρόπων, όσο και για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Οι συντονιστές των επιτροπών μπορεί να επιτύχουν ομοφωνία για να προτείνουν την έγκριση ή την απόρριψη ενός ορισθέντος Επιτρόπου από την ολομέλεια του ΕΚ. Αν δεν υπάρξει ομοφωνία, για να υποβληθεί θετική εισήγηση χρειάζεται η στήριξη των συντονιστών που εκπροσωπούν τουλάχιστον δύο τρίτων των μελών της κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Αν δε συγκεντρωθεί αυτή η στήριξη των δύο τρίτων μεταξύ των συντονιστών, τότε οι συντονιστές μπορούν να ζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες μέσω γραπτών ερωτήσεων. Σε περίπτωση που αυτές δεν κριθούν ικανοποιητικές, μπορούν να συνεχίσουν την ακρόαση (για μιάμιση ώρα επιπλέον και με την έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων του ΕΚ) για να διευκρινίσουν τυχόν εκκρεμή ζητήματα.

Στη συνέχεια, οι συντονιστές είτε εγκρίνουν τον ορισθέντα Επίτροπο με πλειοψηφία τουλάχιστον δύο τρίτων (βλ. ανωτέρω) είτε, σε περίπτωση που δε συγκεντρωθεί η απαραίτητη στήριξη, ο πρόεδρος της επιτροπής συγκαλεί συνάντηση των μελών της και διενεργείται μυστική ψηφοφορία για την καταλληλότητα του υποψηφίου, περίπτωση στην οποία αρκεί η απλή πλειοψηφία για την έγκρισή του ορισθέντος Επιτρόπου.

Αποτέλεσμα και ολοκλήρωση του συνόλου των ακροάσεων

Στις 15 Οκτωβρίου, η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα όλων των ακροάσεων και θα προωθήσει τα συμπεράσματά της στη Διάσκεψη των Προέδρων του ΕΚ. Αυτή με τη σειρά της θα πραγματοποιήσει την τελική αξιολόγηση και θα κηρύξει την ολοκλήρωση των ακροάσεων στις 17 Οκτωβρίου, έχοντας αναλύσει τις επιστολές αξιολόγησης από τις αρμόδιές επιτροπές και τις συστάσεις της Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών. Η Διάσκεψη των Προέδρων εγκρίνει επίσης τη δημοσίευση των επιστολών αυτών, οι οποίες θα αναρτηθούν εκείνη την ώρα.

Ψηφοφορία στη σύνοδο ολομέλειας της 23ης Οκτωβρίου

Μετά την ολοκλήρωση των ακροάσεων, η εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen θα παρουσιάσει το πλήρες Σώμα των Επιτρόπων και το πρόγραμμά του στη σύνοδο της ολομέλειας του ΕΚ.

Μετά τη δήλωσή της θα ακολουθήσει σύντομη συζήτηση, στην οποία κάθε πολιτική ομάδα ή το ένα εικοστό των μελών του ΕΚ (κατώτατο όριο) μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος.

Η Επιτροπή στο σύνολό της χρειάζεται την έγκριση του Κοινοβουλίου με απλή πλειοψηφία επί των εγκύρων.

Η ονομαστική ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 23 Οκτωβρίου. Μετά την εκλογή της από το ΕΚ, η Επιτροπή διορίζεται επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία.

Οπτικοακουστικές υπηρεσίες και webstreaming

Όλες οι ακροάσεις είναι ανοιχτές και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε ζωντανά. Ο σύνδεσμος για την αναμετάδοση του EPLive είναι διαθέσιμος εδώ.

To Multimedia Centre του ΕΚ θα διαθέσει βίντεο και φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας, καθώς και ηχητικό υλικό, ομαδοποιημένα ανά ακρόαση στην ενότητα «media packages» του ιστοτόπου του.

Βίντεο ποιότητας HD (live replays) και φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης θα είναι διαθέσιμα προς διαμοίραση εντός 30 λεπτών από την έναρξη των ακροάσεων.

Θα υπάρχει επίσης νέος χώρος εργασίας με δυνατότητες ζωντανής μετάδοσης στη γέφυρα «Κων. Καραμανλής» για τα ΜΜΕ που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ίδια μέσα για τη σύνδεσή τους. Όλα τα αιτήματα για τη χρήση των θέσεων στο χώρο αυτό θα πρέπει να αποσταλούν στο [email protected].

Στο πίσω μέρος κάθε αίθουσας ακρόασης θα υπάρχει χώρος για τη λήψη βίντεο και φωτογραφιών, όπου θα είναι διαθέσιμο και σήμα ζωντανής μετάδοσης.

Αίθουσα συναντήσεων και δωμάτια ακρόασης

Η τελευταία σειρά καθισμάτων στις αίθουσες στις οποίες θα πραγματοποιηθούν οι ακροάσεις θα είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για τα ΜΜΕ. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν ατομικές κρατήσεις εκ των προτέρων. Οι θέσεις θα διανεμηθούν επιτόπου βάσει σειράς προσέλευσης. Ως εκπρόσωποι των ΜΜΕ καλείστε να προσέλθετε έγκαιρα, καθώς μετά την έναρξη της ακρόασης οι θέσεις δε θα είναι πλέον δεσμευμένες. Σε περίπτωση που χρειαστεί να αποχωρήσετε από την αίθουσα πριν την ολοκλήρωση της ακρόασης θα πρέπει να το κάνετε αθόρυβα και από την πίσω έξοδο.

Δύο δωμάτια ακρόασης θα είναι διαθέσιμα για την παρακολούθηση των ακροάσεων των ορισθέντων Επιτρόπων ζωντανά σε οθόνες μεγάλου μεγέθους, σε περίπτωση που δεν επαρκεί ο χώρος στην κύρια αίθουσα. Τα δωμάτια αυτά βρίσκονται στο κτήριο József Antall: JAN 4Q1 και JAN 6Q2.

Διαπιστεύσεις και πρόσβαση

Δε θα χρειαστεί η έκδοση ειδικής διαπίστευσης κατά τη διάρκεια των ακροάσεων. Οι κάτοχοι διαθεσμικής διαπίστευσης ή ετήσιας διαπίστευσης του ΕΚ θα μπορούν να εισέλθουν στους χώρους του Κοινοβουλίου ως συνήθως.

Η είσοδος του κτηρίου JAN, στο οποίο θα λάβουν χώρα οι ακροάσεις, θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 22.00. Η κυρία είσοδος του ΕΚ επί της οδού Wiertz θα είναι ανοιχτή όλες τις ώρες και ημέρες, ενώ το ίδιο ισχύει και για το χώρο στάθμευσης. Το αναψυκτήριο στο κτήριο JAN θα λειτουργεί μέχρι τις 22.30.

Για άμεση πρόσβαση στις ακροάσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την είσοδο του κτηρίου JAN. Εναλλακτικά, η είσοδος του ΕΚ για τα ΜΜΕ και τους επισκέπτες στο κτήριο Paul-Henri Spaak (PHS) θα παραμείνει ανοιχτή όλη την εβδομάδα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη για δίοδο ταχείας πρόσβασης για αποκλειστική χρήση από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Όσοι δεν διαθέτουν ταυτότητα διαπίστευσης θα πρέπει να αιτηθούν την έκδοση βραχυχρόνιας διαπίστευσης μέσω της σχετικής ιστοσελίδας του Κοινοβουλίου και να παραλάβουν τις ταυτότητές τους από το γραφείο διαπιστεύσεων (PHS-1C029) στις Βρυξέλλες, επί της οδού Rue Wiertz, στην είσοδο για τα ΜΜΕ.

Οι ώρες λειτουργίας του γραφείου διαπιστεύσεων κατά την περίοδο των ακροάσεων είναι οι εξής:

Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου – Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 08:30 – 19:30

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 08:30 – 13:00

Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 08:30 – 17:45

Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 08:30 – 19 :30

Πηγή: europarl.europa.eu

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.