9-11/5/2014, Αθήνα: Προσομοίωση Euro Summit

Τετάρτη, 9 Απρίλιος, 2014 | Eκδηλώσεις του Europe Direct ELIAMEPΕκδηλώσεις

Το Παρατηρητήριο για την Κρίση του ΕΛΙΑΜΕΠ, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ‘Ερευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, τη διαπανεπιστημιακή οργάνωση SAFIA , το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και το “Université Libre de Bruxelles”, διοργανώνουν προσομοίωση ενός Euro Summit με θέμα “Growth-Jobs-Cohesion”, η οποία θα πραγματοποιηθεί  στην Αθήνα μεταξύ 9 και 11 Μαΐου 2014.

Η προσομοίωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του  11ου ετήσιου Ευρωπαϊκού Σεμιναρίου του ΕΛΙΑΜΕΠ με θέμα “Integration or Disintegration? Which way forward for Europe?”.

Η προσομοίωση απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή υποψήφιους διδάκτορες, οι οποίοι θα κληθούν να εκπροσωπήσουν τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης ανά ομάδες των δύο (αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης και υπουργός οικονομικών) ή θεσμικά όργανα της ΕΕ. Η προσομοίωση θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καταβάλουν ένα μικρό αντίτιμο (περίπου 25 ευρώ), το οποίο προορίζεται για την κάλυψη του κόστους διοργάνωσης της προσομοίωσης.

Για να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ.

Προθεσμία: 11 Απριλίου 2014

Ο κατάλογος συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί στις 13 Απριλίου 2014.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να συντάξουν ένα κείμενο 600 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται οι θέσεις της χώρας ή του θεσμού που θα κληθούν να εκπροσωπήσουν σχετικά με το υπό διαπραγμάτευση θέμα της προσομοίωσης: «Ανάπτυξη-Απασχόληση-Συνοχή». Το κείμενο θα πρέπει να αντιπροσωπεύει τις πραγματικές θέσεις των αρχών που θα εκπροσωπούν και όχι τις προσωπικές τους θέσεις. Οι κατευθύνσεις του Οδηγού Έρευνας πρέπει να ληφθούν προσεκτικά υπόψη.

Οδηγός μελέτης

Κανόνες διαδικασίας

Περισσότερες πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διοργανώτες στο eurosummitsimulation@gmail.com

Η προσομοίωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του κέντρου Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.