86 προσλήψεις Διοικητικών Υπαλλήλων στον Τομέα του Ελέγχου

6Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρωτίστως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στο Λουξεμβούργο, θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «διοικητικούς υπαλλήλους» (ομάδα καθηκόντων AD).

Ο παρών διαγωνισμός διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων στον τομέα του ελέγχου. Τα καθήκοντα των ελεγκτών είναι μεταξύ άλλων, η διαχείριση των κινδύνων καθώς η διασφάλιση της λειτουργίας των εσωτερικών διαδικασιών.

Οι πρόσληψη Διοικητικών Υπαλλήλων στον Τομέα του Ελέγχου  αφορά 2 βαθμίδες και οι επιτυχόντες θα υπολογιστούν σε:

-ΑD5: 71

-AD7: 15

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Nα είναι υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε.,

2. Nα έχουν τακτοποιηθεί στρατολογικά σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας,

3. Nα έχουν γνώσεις επιπέδου τουλάχιστον C1 σε μία από τις 24 επίσημες γλώσσες τπς Ε.Ε. και Β2 σε μία δεύτερη ξένη γλώσσα (Αγγλικά, Γαλλικά ή Γερμανικά), και

4. Να έχουν πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον 3 ετών στον τομέα του Λογιστικού Ελέγχου, των Οικονομικών, της Λογιστικής, των Χρηματοοικονομικών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και/ή της Πληροφορικής

Καταληκτική ημερομηνία: 14 Ιουνίου 2016

Πληροφορίες: εδώ

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.