50 χρόνια Κοινή Γεωργική Πολιτική – Βραβεία Καλύτερης Καμπάνιας

Τετάρτη, 19 Σεπτέμβριος, 2012 | ΒραβείαΕκδηλώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να σηματοδοτήσει τα 50ά γενέθλια της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), ξεκινά μια νέα πρωτοβουλία για να γιορτάσει τις ορθές πρακτικές στον τομέα της επικοινωνίας της πολιτικής της γεωργίας και της ανάπτυξης της υπαίθρου, δηλ. της κοινής γεωργικής πολιτικής.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι(ες) οι παρακάτω οργανισμοί(οργανώσεις): υπουργεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), οργανισμοί εκπροσώπησης των τοπικών, επαρχιακών και δημοτικών αρχών, άλλες αρχές του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, επαγγελματικές οργανώσεις (συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών, αγροτικών οργανώσεων ή των συμπράξεων γεωργικής ανάπτυξης), εμπειρογνώμονες, οργανισμοί έρευνας ή πανεπιστήμια, ΜΜΕ, εταιρείες διαφήμισης/επαγγελματίες της επικοινωνίας, κλπ.

Μπορείτε να υποβάλετε το(τα) σχέδιο(α) σας, μέχρι τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου για μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Ανακοίνωση προς τα ενδιαφερόμενα μέρη

Για δράσεις επικοινωνίας που στοχεύουν σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται επαγγελματικά για την ΚΑΠ, όπως οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων ή/και οι διαμορφωτές γνώμης, οι επαγγελματικές οργανώσεις, οι γεωργοί ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Γνωστοποίηση στο κοινό

Αφορά δράσεις στοχεύουν κυρίως στο γενικό κοινό με σαφή και εύκολα προσβάσιμη πληροφόρηση για την καθημερινότητά του.

Καινοτόμα επικοινωνιακή στρατηγική

Περιλαμβάνει επικοινωνιακά σχέδια που στοχεύουν στα ενδιαφερόμενα μέρη ή το γενικό κοινό, ιδιαίτερα καινοτόμο και ελκυστικό ως προς τα χρησιμοποιηθέντα εργαλεία, τις δράσεις ή τους διαύλους επικοινωνίας.

Συγχρηματοδοτούμενες δράσεις της ΕΕ

Αφορά σχέδια που χρηματοδοτούνται/χρηματοδοτήθηκαν (από αυτή τη χορήγηση ενίσχυσης) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρείτε ότι είχαν σημαντικό αντίκτυπο.

Μπορείτε να υποβάλετε ένα σχέδιο ανά κατηγορία ή μέχρι τρία διαφορετικά στην ίδια κατηγορία ή σε διαφορετικές κατηγορίες.

Όλες οι αιτήσεις θα εξετασθούν από επιτροπή αποτελούμενη από ειδικούς του τομέα της επικοινωνίας και εμπειρογνώμονες της γεωργικής πολιτικής και των πολιτικών ανάπτυξης της υπαίθρου. Τρεις τελικοί νικητές κάθε κατηγορίας θα επιλεγούν για συμμετοχή στην τελετή των βραβείων στις Βρυξέλλες το Δεκέμβριο του 2012. Το κοινό που θα αποτελείται από ειδικούς της επικοινωνίας θα ψηφίσει εκείνη την ημέρα για να αποφασίσει ποιος νικητής θα λάβει το έπαθλο για την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη θέση.

Περισσότερες πληροφορίες

Τηλέφωνο: +32 2 333 59 18

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: agri@iservice-europa.eu

http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/communication-awards-2012/index_en.htm

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.