Θέσεις εργασίας στην ΕΕ – Δείτε τους διαγωνισμούς που λήγουν μέσα στον Αύγουστο

Εντός του Αυγούστου λήγουν οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στους παρακάτω διαγωνισμούς:

α) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς βάσει δοκιμασιών για την κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων διερμηνέων συνεδριάσεων στις εξής γλώσσες:

– EPSO/AD/256/13 — Διερμηνείς συνεδριάσεων αγγλικής γλώσσας (ΕΝ) (βαθμός AD 5)
– EPSO/AD/257/13 — Διερμηνείς συνεδριάσεων γαλλικής γλώσσας(FR) (βαθμοί AD 5 και AD 7)
– EPSO/AD/258/13 — Διερμηνείς συνεδριάσεων ρουμανικής γλώσσας (RO) (βαθμός AD 7)
– EPSO/AD/259/13 — Διερμηνείς συνεδριάσεων σλοβενικής γλώσσας (SL) (βαθμοί AD 5 και AD 7)

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης λήγει στις 6 Αυγούστου 2013. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/interpreters/index_en.htm.

β) Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικούς διαγωνισμούς με εξετάσεις για την  κατάρτιση εφεδρικού πίνακα προσλήψεων μεταφραστών  (AD 5) στις εξής γλώσσες:

– EPSO/AD/260/13 — Μεταφραστές δανικής γλώσσας (DA)
– EPSO/AD/261/13 — Μεταφραστές αγγλικής γλώσσας (EN)
– EPSO/AD/262/13 — Μεταφραστές γαλλικής γλώσσας (FR)
– EPSO/AD/263/13 — Μεταφραστές ιταλικής γλώσσας (IT)
– EPSO/AD/264/13 — Μεταφραστές μαλτέζικης γλώσσας (MT)
– EPSO/AD/265/13 — Μεταφραστές ολλανδικής γλώσσας (NL)
– EPSO/AD/266/13 — Μεταφραστές σλοβενικής γλώσσας (SL)

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης λήγει στις 13 Αυγούστου 2013. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2013/translators/index_en.htm.

γ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οργανώνει διαδικασία επιλογής βάσει τίτλων και δοκιμασιών για την κατάρτιση πίνακα επιτυχόντων με στόχο την πλήρωση μίας θέσης Εκτάκτου Υπαλλήλου-Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων (AD 5) στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας, Διεύθυνση Γραφείων Πληροφοριών, Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας και τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών, τα οποία πρέπει να αποσταλούν με συστημένη επιστολή, λήγει στις 12 Αυγούστου 2013. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:197A:SOM:EL:HTML.

Με πληροφορίες από Δελτίου Τύπου του κέντρου ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct Κομοτηνής

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.