Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο στην Ελλάδα – Εγχειρίδιο εναρμόνισης

Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος, 2014 | Εκδόσεις
Η ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο αποτελεί έναν πολύ σημαντικό τομέα δράσης, τον οποίο παρακολουθεί, συντονίζει και εποπτεύει η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία και η ροή εργασιών μεταξύ όλων των αρμόδιων φορέων της γενικής κυβέρνησης η Γραμματεία δημοσίευσε αυτό το εγχειρίδιο που περιγράφει αναλυτικά όλες τις διαδικασίες, ενώ παράλληλα θίγει εκτενώς θέματα ουσίας και νομοτεχνικού περιεχομένου των νομοθετικών κειμένων και ρυθμίσεων.
Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί καινοτομία, καθώς για πρώτη φορά επιχειρείται η συγκέντρωση όλων των βημάτων της διαδικασίας εναρμόνισης του εθνικού με το ευρωπαϊκό δίκαιο, δράση που αποσκοπεί κυρίως στην εύρυθμη ροή και στον
αποτελεσματικό συντονισμό των απαραίτητων εργασιών.
Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι διττός. Από τη μία πλευρά, να λειτουργήσει ως ένα χρηστικό βοήθημα για τους υπαλλήλους των υπουργείων και των λοιπών φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία ενσωμάτωσης του συνόλου του παράγωγου ευρωπαϊκού δικαίου στο εθνικό δίκαιο και γενικότερα στις διαδικασίες κατάρτισης, διαβούλευσης, αξιολόγησης, έκδοσης και παρακολούθησης της εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων που εναρμονίζουν το ελληνικό δίκαιο με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Από την άλλη, να χρησιμεύσει ως αφορμή για μια επαναπροσέγγιση των καθιερωμένων πρακτικών, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα απλοποίησης και επιτάχυνσης των σχετικών διαδικασιών και μείωσης των διοικητικών βαρών.
Μπορείτε να «κατεβάσετε» την παραπάνω έκδοση στον υπολογιστή σας από τη σχετική σελίδα στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.