Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 1/2009:Προσπαθώντας το ακατόρθωτο; Οι προοπτικές & οι περιορισμοί των συνεργασιών κινητικότητας & της κυκλικής μετανάστευσης

Παρασκευή, 13 Μάρτιος, 2009 | Εκδόσεις

Περίληψη

Στο Θέσεις ΕΛΙΑΜΕΠ 1/2009 η Άννα Τριανταφυλλίδου, ερευνήτρια Α’ στο ΕΛΙΑΜΕΠ, υποστηρίζει ότι οι συνεργασίες κινητικότητας και η κυκλική μετανάστευση όπως προτείνεται στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ πιθανό να μη λειτουργήσουν. Η συγγραφέας εξηγεί ότι πολλές, αν όχι οι περισσότερες, γειτονικές χώρες δε θα μπορέσουν να συμμορφωθούν και να εφαρμόσουν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το ερώτημα αν θα πρέπει να συνδεθούν οι πολιτικές της νόμιμης μετανάστευσης με την αποτελεσματικότητα της χώρας προέλευσης αντιμετωπίσει την ανεπίσημη μετανάστευση, δεδομένου υπόψη ότι αυτό είναι και οικονομικά ασύμφορο και πολιτικά αμφισβητήσιμο.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο (στα Αγγλικά) πατήστε εδώ.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.