Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τεύχος 35 (Μάιος 2013)

Πέμπτη, 16 Μάιος, 2013 | Εκδόσεις

Στο τεύχος αυτό μάθετε περισσότερα για:

– την Ευφυή Ενέργεια-Ευρώπη

– επιδοτούμενες δράσεις για τον πολιτισμό και τη νεολαία

– συνέδρια για έξυπνες, δημιουργικές και αειφόρες πόλεις

– την πολιτική συνοχής της ΕΕ και την οικονομική κρίση

– τις επιδόσεις καινοτομίας της ΕΕ

– τις κατευθυντήριες γραμμές για το κλείσιμο των ευρωπαΪκών προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013

– βέλτιστες πρακτικές πόλεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της ΕΕ

– αναπτυξιακές συνεργασίες ευρωπαϊκών ΟΤΑ

Για να διαβάσετε το Δελτίο πατήστε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι για το συνεχή εμπλουτισμό του Δελτίου με καλές πρακτικές και διεθνείς δράσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης που υλοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για την καλύτερη δυνατή προβολή αυτών, οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι Ενώσεις αυτών παρακαλούνται να ενημερώνουν το Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών για διεθνείς συνεργασίες, δράσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια αλλά και βέλτιστες πρακτικές και έργα που υλοποιούν στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Επίσης, ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη του σχεδιασμού προτάσεων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο αναμένει επίσης προτάσεις και παρατηρήσεις για τη βελτίωση της δομής και του περιεχομένου του Δελτίου.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                                     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.