NEA

Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Olympic Air από την Aegean Airlines

Τετάρτη, 9 Οκτώβριος, 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα, βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις συγκεντρώσεις, την προτεινόμενη εξαγορά της Olympic Air από την Aegean Airlines, αμφότερες ελληνικές αεροπορικές εταιρείες. Από διεξοδική έρευνα της Επιτροπής προέκυψε ότι αν η Olympic Air δεν εξαγοραζόταν από την Aegean, θα αναγκαζόταν στο άμεσο μέλλον να παύσει να λειτουργεί λόγω οικονομικών δυσχερειών. Μόλις η Olympic σταματούσε την επιχειρηματική της δραστηριότητα, η Aegean θα καθίστατο η μοναδική εταιρεία πτήσεων εσωτερικού και θα αποκτούσε τα μερίδια αγοράς της Olympic. Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως της συγκέντρωσης, η Olympic σύντομα θα έπαυε να υπάρχει ως ανταγωνίστρια της Aegean. Κατά συνέπεια, η συγκέντρωση δεν στρεβλώνει τον ανταγωνισμό, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θα υπήρχε.

REFIT – Η Επιτροπή λαμβάνει νέα φιλόδοξα μέτρα για να απλουστεύσει το δίκαιο της ΕΕ

Παρασκευή, 4 Οκτώβριος, 2013
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θεσπίζονται σε επίπεδο ΕΕ, αν και είναι ζωτικής σημασίας σε πολλούς τομείς, κατηγορούνται συχνά ότι «πνίγουν» τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρότερες, ή ότι παρεμβαίνουν υπερβολικά στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Το 74% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η ΕΕ «παράγει» υπερβολικά πολλή γραφειοκρατία. Για την αντιμετώπιση των εν λόγω ανησυχιών, η Επιτροπή κατέβαλε, τα τελευταία χρόνια, συντονισμένη προσπάθεια με στόχο τον εξορθολογισμό της νομοθεσίας και τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Ο Πρόεδρος κ. Barroso, στον λόγο που εκφώνησε στις 11 Σεπτεμβρίου για την κατάσταση της Ένωσης το 2013, υπογράμμισε τη σημασία της έξυπνης νομοθεσίας και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει «να δίνει μεγάλη σημασία σε σημαντικά θέματα και μικρότερη σε λιγότερο σημαντικά».

Αξιολόγηση των εμποδίων για την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη

Τετάρτη, 2 Οκτώβριος, 2013
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση για την έναρξη αξιολόγησης των εθνικών κανονιστικών διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση σε νομοθετικώς κατοχυρωμένα  επαγγέλματα. Νομοθετικώς κατοχυρωμένα είναι τα επαγγέλματα στα οποία η πρόσβαση προϋποθέτει την απόκτηση καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων ή για τα οποία προστατεύεται η χρήση ενός συγκεκριμένου τίτλου, π.χ. φαρμακοποιοί ή αρχιτέκτονες. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για την ύπαρξη αυτών των περιορισμών, π.χ. η προστασία των καταναλωτών. Ωστόσο, οι υπερβολικά περιοριστικοί όροι πρόσβασης σε ορισμένα επαγγέλματα μπορεί να αποθαρρύνουν ή ακόμη και να αποτρέπουν την είσοδο νέων στην αγορά εργασίας. Λόγω της ύπαρξης διαφορετικών κανονιστικών καθεστώτων, είναι δύσκολο για επαγγελματίες που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για κενές θέσεις εργασίας σε άλλα κράτη μέλη.

Καινούργια στέγη για το Europe Direct του Δήμου Αθηναίων

Δευτέρα, 30 Σεπτέμβριος, 2013
Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου εγκαινιάστηκε το ολοκαίνουργιο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe DIRECT του Δήμου Αθηναίων από τον κύριο Γιώργο Καμίνη, Δήμαρχο Αθηναίων και τον κύριο Πάνο Καρβούνη, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία με στόχο σχολεία και πανεπιστήμια να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής

Τετάρτη, 25 Σεπτέμβριος, 2013
Κατά τα επόμενα 10 έτη, η αγορά ηλεκτρονικής μάθησης προβλέπεται από ορισμένους να αναπτυχθεί κατά 15 φορές περισσότερο, αντιστοιχώντας έτσι στο 30% του συνόλου της αγοράς εκπαίδευσης. Τα οφέλη αυτών των εξελίξεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε όλους τους Ευρωπαίους.

Η Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης 2013

Τετάρτη, 11 Σεπτέμβριος, 2013
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, εκφώνησε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την 4η «Ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης» .

Η ΕΕ στη σύνοδο κορυφής της G20

Τετάρτη, 4 Σεπτέμβριος, 2013
Η βελτίωση της εμπιστοσύνης στην παγκόσμια οικονομία, η επίτευξη σημαντικής προόδου προς την κατεύθυνση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμιας ανάπτυξης, η καταπολέμηση του προστατευτισμού και η εντατικοποίηση του αγώνα κατά της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής σε όλο τον κόσμο: αυτά τα θέματα θα πρέπει να συγκαταλέγονται στα κύρια αποτελέσματα αυτής της συνόδου κορυφής της G20. Πρόκειται για την πρόσκληση που θα απευθύνουν στους άλλους ηγέτες της ομάδας των G20 ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Herman Van Rompuy, όταν ταξιδέψουν στην Αγία Πετρούπολη στις 5-6 Σεπτεμβρίου, για να εκπροσωπήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής.

Σε ισχύ νέος κανονισμός για τα βιοκτόνα που ενισχύει την προστασία της υγείας μας και του περιβάλλοντος

Τρίτη, 3 Σεπτέμβριος, 2013
Tην 1η Σεπτεμβρίου τέθηκε σε ισχύ ένας νέος κανονισμός για τα βιοκτόνα, ο οποίος θα αυξήσει σημαντικά την ασφάλεια των προϊόντων αυτών και θα απλουστεύσει τη διαδικασία αδειοδότησης των βιοκτόνων που χρησιμοποιούνται και διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάλι κοντά σας από 26 Αυγούστου

Παρασκευή, 2 Αύγουστος, 2013
Το κέντρο ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ θα παραμείνει κλειστό από τις 3 ως τις 25 Αυγούστου.  

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της 3ης Έκθεσης Αξιολόγησης του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας

Τετάρτη, 31 Ιούλιος, 2013
Δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουλίου στις Βρυξέλλες η τελευταία Έκθεση Αξιολόγησης του 2ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής της Ελλάδας. Στην Έκθεση παρουσιάζεται η πρόοδος που έχει επιδείξει η Ελλάδα στον τομέα των διαρθρωτικών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων. Η πρόοδος αυτή αντικατοπτρίζει την ισχυρή δέσμευση των Ελληνικών Αρχών να συνεχίσουν τις εν λόγω μεταρρυθμίσεις και την υλοποίηση του Προγράμματος Προσαρμογής ώστε να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για ανάκτηση της εμπιστοσύνης και επάνοδο των επενδύσεων, της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ελλάδα.

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.