NEA

Για πρώτη φορά ελληνική τράπεζα θα παρέχει μικροπιστώσεις μέσω του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress

Πέμπτη, 12 Ιανουάριος, 2012
Young man by a desk and a computerΗ Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (ΠΣΤ) γίνεται μέλος της ομάδας παρόχων μικροπιστώσεων υπό τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Η ΕΕ λαμβάνει απόφαση για την εγκαθίδρυση του δικτύου ηλεκτρονικής υγείας

Τρίτη, 10 Ιανουάριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε απόφαση για το δίκτυο ηλεκτρονικής υγείας, όπως προβλέπονταν από την οδηγία (2011/24/EU) για τα δικαιώματα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Για πρώτη φορά η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει διάταξη για την ηλεκτρονική υγεία με ξεκάθαρους στόχους για σύγχρονες, πρωτοπόρες λύσεις, οι οποίες θα προσφέρουν καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομικήπερίθαλψη σε όλους τους ευρωπαίους.

Μεγαλύτερη δυνατότητα λόγου στην χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής: η Επιτροπή παρατείνει τις δημόσιες διαβουλεύσεις σε 12 εβδομάδες και δημιουργεί νέα «υπηρεσία ειδοποίησης»

Δευτέρα, 9 Ιανουάριος, 2012
Από την 1η Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις προθεσμία τουλάχιστον 12 εβδομάδων για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ως προς τα σχέδια νέων πολιτικών και νομοθεσίας, έναντι των 8 εβδομάδων προηγουμένως. Έτσι θα καταστεί ευκολότερο γι’ αυτούς να συμμετέχουν στην χάραξη πολιτικής της ΕΕ σε αρχικό στάδιο. Η Επιτροπή δημιούργησε επίσης μια υπηρεσία ειδοποίησης για προσεχείς πρωτοβουλίες: οι οργανώσεις που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Διαφάνειας, μπορούν να εγγραφούν σ’ αυτήν την υπηρεσία ειδοποίησης για να λαμβάνουν έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους χάρτες πορείας νέων πρωτοβουλιών στους τομείς ενδιαφέροντός τους περίπου έναν χρόνο πριν από την έγκρισή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την μη άσκηση διακρίσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τα ασφάλιστρα

Πέμπτη, 5 Ιανουάριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό να βοηθήσει τον ασφαλιστικό κλάδο να εφαρμόσει τιμολόγηση χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία τα διαφορετικά ασφάλιστρα για άνδρες και γυναίκες συνιστούν διάκριση λόγω φύλου. Στην απόφασή του για την υπόθεση Test-Achats της 1ης Μαρτίου 2011, το Δικαστήριο όρισε ότι οι ασφαλιστές, το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2012, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με ισότιμο τρόπο τους πελάτες τους, είτε είναι άνδρες είτε γυναίκες, σε ζητήματα ασφαλίστρων και ασφαλιστικών παροχών (MEMO/11/123). Η αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης, είχε συνάντηση με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2011 για να συζητήσει πώς θα έπρεπε ο κλάδος να προσαρμοστεί στην απόφαση του Δικαστηρίου (MEMO/11/624).

Βρείτε εταίρους για το πρόγραμμα Comenius

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος, 2012
1) Τι είναι το πρόγραμμα Comenius; Το πρόγραμμα Comenius εστιάζει στην πρώτη φάση της εκπαίδευσης, από την προσχολική και την πρωτοβάθμια ως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας: μαθητές, δασκάλους και καθηγητές, δημόσιες αρχές, συλλόγους γονέων, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, ινστιτούτα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, κ.α. Ως μέρος του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ, το πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους νέους και το εκπαιδευτικό προσωπικό να κατανοήσουν καλύτερα τον πολιτισμικό πλούτο, τη γλωσσική ποικιλία και τις αξίες της Ευρώπης. Επίσης, βοηθά τους νέους να αποκτήσουν βασικά εφόδια ζωής και ικανότητες απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη, την μελλοντική τους σταδιοδρομία και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα που συνδέονται άμεσα με τις συζητήσεις και τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική πολιτική και κάθε χρόνο ορίζονται νέες προτεραιότητες.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.