NEA

2012: Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου ΕΕ-Κίνας

Πέμπτη, 2 Φεβρουάριος, 2012
Χθες, εγκαινιάστηκε επίσημα από την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας, και τον κ. Cai Wu, Υπουργό Πολιτισμού της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, το Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου ΕΕ-Κίνας 2012. Κατά τη διάρκεια του Έτους τα κράτη-μέλη της ΕΕ και η Κίνα θα φιλοξενήσουν πολλές εκδηλώσεις και προγράμματα, με σκοπό την ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης μέσω πολιτιστικών ανταλλαγών και διαπροσωπικών επαφών. Το Έτος Διαπολιτισμικού Διαλόγου ΕΕ-Κίνας προσφέρει επίσης ευκαιρίες σε πολιτιστικά ιδρύματα, οργανώσεις και άλλους παράγοντες της πολιτιστικής ζωής στην Κίνα και την ΕΕ για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν δομημένη και βιώσιμη συνεργασία κατά τη διάρκεια του 2012 αλλά και πέρα από αυτό.

Η Επιτροπή προτείνει τη σφαιρική μεταρρύθμιση των κανόνων περί προστασίας δεδομένων με σκοπό την αύξηση του ελέγχου που οι χρήστες ασκούν επί των δεδομένων τους και τη μείωση των εξόδων για τις επιχειρήσεις

Τρίτη, 31 Ιανουάριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη σφαιρική μεταρρύθμιση των κανόνων του 1995 περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ με στόχο την ενίσχυση των επιγραμμικών δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και την ενδυνάμωση της ψηφιακής οικονομίας της Ευρώπης. Η τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσμιοποίηση έχουν μεταβάλει άρδην τον τρόπο με τον οποίον τα δεδομένα μας συλλέγονται και χρησιμοποιούνται καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά. Εξάλλου, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θέσει σε εφαρμογή τους κανόνες του 1995 ποικιλοτρόπως, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται αποκλίσεις όσον αφορά την επιβολή τους. Η καθιέρωση ενιαίας νομοθεσίας θα θέσει τέλος στον κατακερματισμό που παρατηρείται σήμερα και σε δαπανηρά διοικητικά βάρη, πράγμα που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να εξοικονομούν περί τα 2,3 δισεκ. ευρώ ετησίως. Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει στην τόνωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις επιγραμμικές υπηρεσίες, δίδοντας πολύτιμη ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την καινοτομία στην Ευρώπη.

Νέα οδηγία για την αύξηση του όγκου των παλιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που ανακυκλώνονται

Πέμπτη, 26 Ιανουάριος, 2012
Όλο και περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές που έχουν χαλάσει, όπως ψυγεία ή τηλέφωνα, θα συλλέγονται και θα ανακυκλώνονται, με βάση τους νέους στόχους που συμφώνησαν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο. Η αναβάθμιση της νομοθεσίας για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE) προσφέρει στους καταναλωτές νέες δυνατότητες, όπως την επιστροφή μικρών άχρηστων αντικειμένων σε καταστήματα, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την γραφειοκρατία για τις επιχειρήσεις.

Αυστηρότεροι έλεγχοι στα παρασιτοκτόνα

Τρίτη, 24 Ιανουάριος, 2012
Όλα τα είδη «βιοκτόνων», από τα ποντικοφάρμακα έως τα απολυμαντικά, θα υπόκεινται σε αυστηρότερους ελέγχους, σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  Οι νέοι αυτοί κανόνες στοχεύουν στην καλύτερη προστασία της υγείας των πολιτών αλλά και του περιβάλλοντος. Η βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας και της διαδικασίας έγκρισής τους, θα προσφέρει στους ευρωπαίους παρασιτοκτόνα που θα είναι πιο ασφαλή και αποτελεσματικά.

Φορολογία: ανάπτυξη θυρίδας ενιαίας εξυπηρέτησης για την εκπλήρωση υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ κατά το διασυνοριακό εμπόριο

Τετάρτη, 18 Ιανουάριος, 2012
Η επιχειρηματική δραστηριότητα σε πολλά κράτη μέλη συνεπάγεται συνήθως επαφές με διαφορετικές φορολογικές διοικήσεις, σε διαφορετικές γλώσσες. Η διεκπεραίωση πολλαπλών υποχρεώσεων ΦΠΑ μπορεί να είναι πολύ επαχθής και δαπανηρή για τις επιχειρήσεις. Η πρόταση που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί ένα πρώτο βήμα προς θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων σχετικά με όλες τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, από την 1η Ιανουαρίου 2015. Όπως αναφέρθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το μέλλον του ΦΠΑ (βλ. IP/11/1508), η θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης για το διασυνοριακό εμπόριο εντός ΕΕ θα εφαρμοστεί πρώτα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τις ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και τις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες. Στο μέλλον η Επιτροπή θα επιδιώξει να επεκτείνει σταδιακά τη θυρίδα ενιαίας εξυπηρέτησης σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες.

Για πρώτη φορά ελληνική τράπεζα θα παρέχει μικροπιστώσεις μέσω του μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress

Πέμπτη, 12 Ιανουάριος, 2012
Young man by a desk and a computerΗ Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα (ΠΣΤ) γίνεται μέλος της ομάδας παρόχων μικροπιστώσεων υπό τον μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων Progress.

Η ΕΕ λαμβάνει απόφαση για την εγκαθίδρυση του δικτύου ηλεκτρονικής υγείας

Τρίτη, 10 Ιανουάριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε απόφαση για το δίκτυο ηλεκτρονικής υγείας, όπως προβλέπονταν από την οδηγία (2011/24/EU) για τα δικαιώματα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Για πρώτη φορά η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει διάταξη για την ηλεκτρονική υγεία με ξεκάθαρους στόχους για σύγχρονες, πρωτοπόρες λύσεις, οι οποίες θα προσφέρουν καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομικήπερίθαλψη σε όλους τους ευρωπαίους.

Μεγαλύτερη δυνατότητα λόγου στην χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής: η Επιτροπή παρατείνει τις δημόσιες διαβουλεύσεις σε 12 εβδομάδες και δημιουργεί νέα «υπηρεσία ειδοποίησης»

Δευτέρα, 9 Ιανουάριος, 2012
Από την 1η Ιανουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει στους πολίτες, στις επιχειρήσεις και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις προθεσμία τουλάχιστον 12 εβδομάδων για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους ως προς τα σχέδια νέων πολιτικών και νομοθεσίας, έναντι των 8 εβδομάδων προηγουμένως. Έτσι θα καταστεί ευκολότερο γι’ αυτούς να συμμετέχουν στην χάραξη πολιτικής της ΕΕ σε αρχικό στάδιο. Η Επιτροπή δημιούργησε επίσης μια υπηρεσία ειδοποίησης για προσεχείς πρωτοβουλίες: οι οργανώσεις που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Διαφάνειας, μπορούν να εγγραφούν σ’ αυτήν την υπηρεσία ειδοποίησης για να λαμβάνουν έγκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους χάρτες πορείας νέων πρωτοβουλιών στους τομείς ενδιαφέροντός τους περίπου έναν χρόνο πριν από την έγκρισή τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την μη άσκηση διακρίσεων μεταξύ γυναικών και ανδρών όσον αφορά τα ασφάλιστρα

Πέμπτη, 5 Ιανουάριος, 2012
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές με σκοπό να βοηθήσει τον ασφαλιστικό κλάδο να εφαρμόσει τιμολόγηση χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την οποία τα διαφορετικά ασφάλιστρα για άνδρες και γυναίκες συνιστούν διάκριση λόγω φύλου. Στην απόφασή του για την υπόθεση Test-Achats της 1ης Μαρτίου 2011, το Δικαστήριο όρισε ότι οι ασφαλιστές, το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2012, θα πρέπει να αντιμετωπίζουν με ισότιμο τρόπο τους πελάτες τους, είτε είναι άνδρες είτε γυναίκες, σε ζητήματα ασφαλίστρων και ασφαλιστικών παροχών (MEMO/11/123). Η αντιπρόεδρος Viviane Reding, Επίτροπος της ΕΕ για θέματα Δικαιοσύνης, είχε συνάντηση με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2011 για να συζητήσει πώς θα έπρεπε ο κλάδος να προσαρμοστεί στην απόφαση του Δικαστηρίου (MEMO/11/624).

Βρείτε εταίρους για το πρόγραμμα Comenius

Τετάρτη, 4 Ιανουάριος, 2012
1) Τι είναι το πρόγραμμα Comenius; Το πρόγραμμα Comenius εστιάζει στην πρώτη φάση της εκπαίδευσης, από την προσχολική και την πρωτοβάθμια ως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Απευθύνεται σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας: μαθητές, δασκάλους και καθηγητές, δημόσιες αρχές, συλλόγους γονέων, μη-κυβερνητικές οργανώσεις, ινστιτούτα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, κ.α. Ως μέρος του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ, το πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους νέους και το εκπαιδευτικό προσωπικό να κατανοήσουν καλύτερα τον πολιτισμικό πλούτο, τη γλωσσική ποικιλία και τις αξίες της Ευρώπης. Επίσης, βοηθά τους νέους να αποκτήσουν βασικά εφόδια ζωής και ικανότητες απαραίτητες για την προσωπική τους εξέλιξη, την μελλοντική τους σταδιοδρομία και την ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά. Το πρόγραμμα καλύπτει θέματα που συνδέονται άμεσα με τις συζητήσεις και τις εξελίξεις στην εκπαιδευτική πολιτική και κάθε χρόνο ορίζονται νέες προτεραιότητες.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.