NEA

Εμπόδια στο εμπόριο: παρότι ο προστατευτισμός αυξάνεται, η ΕΕ συνεχίζει να ανοίγει εξαγωγικές αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις

Τρίτη, 18 Ιούνιος, 2019
Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε επιβεβαιώνει τη συνεχή αύξηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στις ξένες αγορές. Ωστόσο, χάρη στη σθεναρή αντίδραση της ΕΕ, 123 τέτοια εμπόδια έχουν εξαλειφθεί από την έναρξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής μέχρι σήμερα, γεγονός που κατέστησε δυνατή την πραγματοποίηση πρόσθετων εξαγωγών αξίας ...

Ευρωπαϊκοί πίνακες αποτελεσμάτων καινοτομίας 2019: Οι επιδόσεις της ΕΕ και των περιφερειών της στον τομέα της καινοτομίας αυξάνονται

Τρίτη, 18 Ιούνιος, 2019
Η Ευρώπη πρέπει να εμβαθύνει την ικανότητά της όσον αφορά την καινοτομία ώστε να είναι ανταγωνιστική στις παγκόσμιες αγορές και να διατηρήσει και να βελτιώσει τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, όπως ζητήθηκε πρόσφατα, τον Ιούνιο του 2018 και τον Μάρτιο του 2019, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γι' αυτόν τον λόγο η Επιτροπή Γιούνκερ αναβάθμισε ...

Η Μπρατισλάβα θα φιλοξενήσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Η Μπρατισλάβα επιλέχθηκε ως έδρα της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ). Η πρωτεύουσα της Σλοβακίας έλαβε 15 εκ των συνολικά 28 ψήφων.   Τέσσερις χώρες της ΕΕ προσφέρθηκαν να φιλοξενήσουν την ΕΑΕ στις ακόλουθες πόλεις: -Σόφια (Βουλγαρία) -Λευκωσία (Κύπρος) -Ρίγα (Λετονία) -Μπρατισλάβα (Σλοβακία) Η ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου EPSCO στο Λουξεμβούργο σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής που συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στις 14 Μαρτίου 2019. Η οριστική απόφαση σχετικά με την έδρα της ΕΑΕ λήφθηκε ...

Το Συμβούλιο θεσπίζει αυστηρότερους κανόνες για τις πιο επικίνδυνες χημικές ουσίες παγκοσμίως

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Η ΕΕ θέσπισε αυστηρότερους κανόνες για τους έμμονους οργανικούς ρύπους που απαριθμούνται στον κατάλογο των άκρως τοξικών ουσιών του ΟΗΕ. Ο κανονισμός που εξέδωσε το Συμβούλιο εξασφαλίζει την καλύτερη προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος από τις εν λόγω χημικές ουσίες. Οι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζουν τον κανονισμό με τις τελευταίες τροποποιήσεις της Σύμβασης της Στοκχόλμης, η οποία αποτελεί το παγκόσμιο νομικό πλαίσιο για την εξάλειψη της παραγωγής, της χρήσης, της εισαγωγής και της ...

Μη ενεργειακές πυρηνικές τεχνολογίες: Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τον ρόλο τους

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Το Συμβούλιο εξέδωσε συμπεράσματα για τις μη ενεργειακές πυρηνικές και ραδιολογικές τεχνολογίες και εφαρμογές. Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των πυρηνικών και ραδιολογικών τεχνολογιών σε τομείς όπως η ιατρική, η βιομηχανία, η έρευνα και το περιβάλλον, το Συμβούλιο καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την έρευνα στα πεδία αυτά. Το Συμβούλιο καλεί επίσης την Επιτροπή να αναπτύξει σχέδιο δράσης, το οποίο θα πρέπει να καλύπτει τρεις συγκεκριμένους στόχους: -εξασφάλιση του εφοδιασμού με ραδιοϊσότοπα για ιατρική χρήση ...

Το πρώτο πολυετές σχέδιο διαχείρισης για την αλιεία στη Δυτική Μεσόγειο γίνεται πραγματικότητα

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Για πρώτη φορά θεσπίζονται πιο μακροπρόθεσμοι κανόνες για καλύτερη προστασία των ιχθυαποθεμάτων στη δυτική Μεσόγειο. Στόχος των κανόνων αυτών είναι η αναζωογόνηση των εξαντλημένων αποθεμάτων και η εξασφάλιση της περιβαλλοντικής και κοινωνικοοικονομικής βιωσιμότητας της αλιείας στην περιοχή. Το Συμβούλιο ενέκρινε τύποις έναν νέο κανονισμό για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου διαχείρισης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα (δηλαδή εκείνα που ζουν στον βυθό της θάλασσας) σε μια περιοχή που καλύπτει κυρίως τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ύδατα. Στα κυριότερα μέτρα του σχεδίου περιλαμβάνεται ο ποσοτικός προσδιορισμός των αλιευτικών προσπαθειών όσον αφορά τα βασικά ιχθυαποθέματα για όλες τις τράτες ...

Πολιτική θεωρήσεων: Η ΕΕ επικαιροποιεί τους κανόνες προκειμένου να διευκολύνει τους νόμιμους ταξιδιώτες και να καταπολεμήσει την παράνομη μετανάστευση

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Το Συμβούλιο ενέκρινε τροποποιήσεις του κανονισμού για τον κώδικα θεωρήσεων οι οποίες θα βελτιώσουν τις συνθήκες για τους νόμιμους ταξιδιώτες και θα αυξήσουν τα διαθέσιμα εργαλεία για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η παράνομη μετανάστευση.   Καλύτερες συνθήκες για τους νόμιμους ταξιδιώτες Οι νέοι κανόνες θα εξασφαλίζουν ταχύτερες και σαφέστερες διαδικασίες για τους νόμιμους ταξιδιώτες, ιδίως: -επιτρέποντας την υποβολή αιτήσεων από 6 μήνες έως το αργότερο 15 ημέρες πριν από το ταξίδι -παρέχοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ...

Μια δεύτερη ευκαιρία για τους επιχειρηματίες: έγκριση νέων κανόνων για την αφερεγγυότητα των επιχειρήσεων

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Η ΕΕ δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στους αξιόπιστους πτωχεύσαντες επιχειρηματίες και διευκολύνει τις βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες να έχουν πρόσβαση στα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης από αρχικό στάδιο, με στόχο την πρόληψη της αφερεγγυότητας. Το Συμβούλιο εξέδωσε επισήμως την οδηγία για τα πλαίσια προληπτικής αναδιάρθρωσης, τη δεύτερη ευκαιρία και μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών αναδιάρθρωσης, αφερεγγυότητας και απαλλαγής. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος της νομοθετικής διαδικασίας. Ο γενικός στόχος ...

Χρηματοδότηση των πολιτικών μετανάστευσης, συνόρων και ασφάλειας: καθορισμός της θέσης του Συμβουλίου

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Η ΕΕ διευρύνει την εμβέλεια της στήριξής της σε μέτρα στους τομείς της μετανάστευσης, της διαχείρισης των συνόρων και της ασφάλειας, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση όλο και πιο σοβαρών προβλημάτων. Το Συμβούλιο κατέληξε σε μερική γενική προσέγγιση ως προς τρεις τομεακές προτάσεις του τομέα εσωτερικών υποθέσεων στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για το διάστημα 2021-2027. Τα θέματα προϋπολογισμού και τα οριζόντια ζητήματα που εξετάζονται επί του παρόντος στο πλαίσιο ...

Ώθηση της αγοράς καθαρών οχημάτων από την ΕΕ με δεσμευτικούς στόχους στις δημόσιες προμήθειες

Πέμπτη, 13 Ιούνιος, 2019
Το Συμβούλιο ενέκρινε δεσμευτικούς στόχους για τα οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών στις δημόσιες προμήθειες όλων των κρατών μελών. Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν την ασφάλεια της αγοράς, θα τονώσουν την καινοτομία και θα προωθήσουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Τα καθαρά οχήματα θα διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ατμοσφαιρικών ρύπων, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια της ΕΕ να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη ...

Σκανάρετε για να συμμετάσχετε στην πλατφόρμα mazi.eu!

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ΕΕ και να συμμετάσχετε σε συζήτηση για το μέλλον της;Με μία ματιά
                             
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.