Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής – Επισκόπηση 2009

Παρασκευή, 25 Ιούνιος, 2010 | Εκδόσεις

Το φυλλάδιο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά το έργο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και τα σημαντικότερα επιτεύγματα της περασμένης χρονιάς, η οποία συνέπεσε με το 15ο έτος της λειτουργίας του συγκεκριμένου θεσμού. Περιλαμβάνει ένα εισαγωγικό σημείωμα του Διαμεσολαβητή, κυρίου Νικηφόρου Διαμαντούρου, καθώς και αναφορές σε επιλεγμένες υποθέσεις που απασχόλησαν την υπηρεσία το 2009, όπως θεσμικά και πολιτικά ζητήματα, περιπτώσεις έλλειψης διαφάνειας, διαφορές από συμβάσεις και προβλήματα με δημόσιους διαγωνισμούς, καταγγελίες επί παραβάσει, ζητήματα πρόσληψης προσωπικού και θέματα που σχετίζονται με την ακριβοδίκαιη αντιμετώπιση του πολίτη, καθώς και ορισμένα βασικά στατιστικά στοιχεία.

Για να παραλάβετε ένα αντίτυπο επικοινωνήστε μαζί μας, επιλέγοντας έναν από τους τρόπους που αναφέρονται εδώ.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.