Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Οικονομική Κρίση: Συνοπτική παρουσίαση της εκδήλωσης

Πέμπτη, 1 Απρίλιος, 2010 | Εκδηλώσεις

Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής  (ΕΛΙΑΜΕΠ), φορέας υποδοχής του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ, και η Πρεσβεία της Ιρλανδίας στην Αθήνα διοργάνωσαν διάλεξη του Dr. FitzGerald, πρώην πρωθυπουργού της Ιρλανδίας με θέμα Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την οικονομική κρίση. Τη συζήτηση συντόνισε ο Καθηγητής Παναγιώτης Ιωακειμίδης, μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Μαρτίου 2010 στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Ελλάδας.

«…Διέκοψα την σταδιοδρομία μου ως δημοσιογράφος για να γίνω Πρωθυπουργός…». Έτσι ξεκίνησε την ομιλία του αυτοπαρουσιαζόμενος ο Dr. Garret FitzGerald, πρώην Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας. Σήμερα, βεβαίως εξακολουθεί να δημοσιογραφεί σε ηλικία 84 χρόνων. Με μεγάλη σαφήνεια αλλά και απλότητα παρουσίασε τις απόψεις του για το μέλλον της Ευρώπης. Πριν μιλήσει, όμως, για το μέλλον μίλησε για το παρελθόν και για το παρόν.

Υπενθύμισε ότι στο παρελθόν η Ευρώπη εξέφραζε τη δύναμή της με μία αυτοκαταστροφική δυναμική. Μετά, όμως, τους δύο πολέμους του 20ου αιώνα κινήθηκε πολύ γρήγορα στην αντίθετη κατεύθυνση και έπαιξε έναν ιδιαίτερα θετικό ρόλο σε όλο το κόσμο.

Αφού περιέγραψε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ευρώπης που τη διακρίνουν από όλες τις άλλες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ, εντόπισε τις αδυναμίες της, τους κινδύνους και τις προκλήσεις για το μέλλον. Στις αδυναμίες ανέφερε την αδύναμη πολιτική ηγεσία και την έλλειψη μηχανισμών οικονομικής διακυβέρνησης. Στους κινδύνους ανέφερε το δημογραφικό πρόβλημα και την οικονομική κρίση. Τέλος, στις προκλήσεις ανέφερε τις θεσμικές αδυναμίες των λειτουργιών της Ένωσης, όπως για παράδειγμα την υποτίμηση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τις μεγάλες χώρες της Ένωσης και την ανάγκη ύπαρξης σε όλο τον 21ο αιώνα μίας «ήπιας δύναμης», σε αντίθεση με την ύπαρξη μιας «σκληρής δύναμης», που θα διασφαλίσει στον κόσμο τάξη, ειρήνη και δικαιοσύνη…

Στο κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση διανεμήθηκε επίσης ειδικό ενημερωτικό πακέτο εντύπων με θέμα την ΕΕ και τις δραστηριότητές της.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.