ΕURES : Εύρεση εργασίας στην Ευρώπη – Οδηγός για άτομα που αναζητούν εργασία (Ενημέρωση 2010)

Δευτέρα, 24 Ιανουάριος, 2011 | Εκδόσεις

Το εν λόγω φυλλάδιο δίνει πληροφορίες για το το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απασχόλησης EURES.

Οι υπηρεσίες του  EURES είναι διαθέσιμες δωρεάν σε όλους τους Ευρωπαίους που αναζητούν εργασία, πριν από, κατά τη διάρκεια και μετά την αναζήτηση εργασίας. Το EURES μπορεί να σας παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με την αγορά εργασίας και να σας συμβουλεύει σε όλη τη διάρκεια της αναζήτησής σας, τόσο μέσω της δικτυακής του πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα όσο και μέσω ενός δικτύου συμβούλων. Καλύπτει όλες τις χώρες της ΕΕ/του ΕΟΧ, συν την Ελβετία.

Για να παραλάβετε έντυπα αντίτυπα επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που θα βρείτε εδώ. Για να «κατεβάσετε» ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του EU Bookshop πατώντας εδώ.

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.