Επίσκεψη αντιπροσωπείας Κινέζων αξιωματούχων στο Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ

Τετάρτη, 19 Μάιος, 2010 | Εκδηλώσεις

Τη Δευτέρα 17 Μαΐου το Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ επισκέφθηκε αντιπροσωπεία στελεχών της Επιτροπής των Κομματικών Υποθέσεων της Κεντρικής Κυβέρνησης της Κίνας, που βρίσκεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα, προκειμένου να ενημερωθεί για το πλαίσιο λειτουργίας και τις δραστηριότητες του κέντρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα στελέχη του Europe Direct παρουσίασαν στους Κινέζους αξιωματούχους τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κέντρου, καθώς και τις διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για να συμβάλλει στη βελτίωση της ενημέρωσης των πολιτών για ευρωπαϊκά θέματα και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής τους στη ζωή της Ευρώπης. Στη συνέχεια, ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για θέματα δικτύων πληροφόρησης μεταξύ των επισκεπτών και των στελεχών του Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ.

                   Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.