Η Βουλγαρία αναλαμβάνει για πρώτη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ

Παρασκευή, 5 Ιανουάριος, 2018 | NEA

Η Βουλγαρία θα ασκήσει την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ (δικτυακός τόπος στα βουλγαρικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2018. Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Βουλγαρία θα διεξαγάγει την εκ περιτροπής προεδρία. Η Βουλγαρική κυβέρνηση έχει προσδιορίσει τέσσερις προτεραιότητες για την προεδρία της:

-Το μέλλον της Ευρώπης και των νέων
-Δυτικά Βαλκάνια
-Ασφάλεια και σταθερότητα
-Ψηφιακή οικονομία

Η Βουλγαρική προεδρία μπορεί να ακολουθηθεί στο Facebook, Twitter, και Instagram.

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.