Βοηθώντας μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν στην Ελλάδα: Manifoods

Δευτέρα, 31 Ιούλιος, 2017 | Πολυμέσα

Η ΕΕ βοήθησε αυτή την ελληνική εταιρεία ελιάς να λάβει χρηματοδότηση για να αναπτύξει τις δράσεις της.

Βρείτε χρηματοδότηση για την επιχείρησή σας: http://www.access2finance.eu

Περισσότερα παραδείγματα για το πως η ΕΕ βοηθάει εταιρείες να λάβουν χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων #investEU

Μέσω του προγράμματος COSME που διευθύνεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η ΕΕ ενισχύει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, παρέχοντας τους τη χρηματοδότηση που χρειάζονται προκειμένου να ξεκινήσουν, να αναπτυχθούν και να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν σε θέση να παρέχουν χρηματοδότηση στην εταιρεία Mani Foods (http://www.manifoods.gr) από την Καλαμάτα. Η βοήθεια αυτή ενισχύθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), μία πρωτοβουλία της ΕΕ με στόχο τη δημιουργία νέων επενδύσεων στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα δανειοδότησης COSME – πως λειτουργεί και ποιοι μπορούν να ωφεληθούν:
http://www.eif.org/what_we_do/guarant…

Άλλες χρήσιμες πληροφορίες:
http://www.eif.org/what_we_do/efsi/in…
https://www.nbg.gr/el/business/co-fun…
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Πηγή (1): Official Twitter account for @EU_Commission department responsible for #SingleMarket, Industry, Entrepreneurship and #SMEs.

Πηγή (2) European Investment Fund

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.