Βιώσιμη χρηματοδότηση και κοινοποίηση : Φέρνοντας διαφάνεια στους επενδυτές

Πέμπτη, 14 Μάρτιος, 2019 | NEAΕκδόσειςΠολιτικές της ΕΕ

Στις 24 Μαΐου 2018, η Επιτροπή δημοσίευσε τρεις προτάσεις για κανονισμούς που δείχνουν τις προσπάθειες της ΕΕ να συνδέσει τη χρηματοδότηση με το δικό της σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη.   Οι προτάσεις περιλαμβάνουν μέτρα με σκοπό: να δημιουργήσουν μια Ευρωπαϊκή βιώσιμη χρηματοοικονομική ταξινόμιση, να κοινοποιούν με τρόπο διαυγή τις βιώσιμες επενδύσεις και τους κινδύνους για τη βιωσιμότητα, και να θεσπίσουν σημεία αναφοράς χαμηλής χρήσης άνθρακα. Συγκεκριμένα, η πρόταση για τη ρύθμιση των κοινοποιήσεων έχει στόχο να ενσωματώσει περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και κυβερνητικούς παράγοντες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επενδυτών και των διαχειριστών κεφαλαίου. Σκοπεύει επίσης να αυξήσει τους κανόνες διαφάνειας  που δεσμεύουν τους χρηματοδοτικούς μεσάζοντες προς την πλευρά των τελικών επενδυτών, όσον αφορά τους κινδύνους για τη βιωσιμότητα και των στόχων βιώσιμης επένδυσης. Αυτό θα οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος έρευνας για τους επενδυτές και θα επιτρέψει την ευκολότερη σύγκριση ανάμεσα σε βιώσιμα χρηματοοικονομικά προϊόντα στην ΕΕ. Στο Κοινοβούλιο, η Επιτροπή για την Οικονομική και Νομισματική Πολιτική υιοθέτησε την έκθεση για τον προτεινόμενο κανονισμό το Νοέμβριο του 2018. Στις 7 Μαρτίου 2019, η ρουμανική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και το Κοινοβούλιο έφτασαν σε προσωρινή συμφωνία για την πρόταση σε τριμερείς διαπραγματεύσεις , και αυτή η συμφωνία πρέπει τώρα να επικυρωθεί από το Κοινοβούλιο, με την ψήφο της ολομέλειας να αναμένεται τον Απρίλιο.

Πρώτη έκδοση. Οι ενημερώσεις της τρέχουσας ευρωπαϊκής νομοθέτησης  πραγματοποιούνται σε σημαντικά σημεία καθ΄όλη τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ.

 

Πηγή: europarl.europa.eu

Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.