Τριμηνιαία επισκόπηση της ΕΕ: η απασχόληση στην ΕΕ συνεχίζει να αυξάνεται

Τρίτη, 20 Φεβρουάριος, 2018 | NEAΕκδόσειςΟικονομία

Υποστηριζόμενη από μια ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση στην ΕΕ εξακολούθησε να αυξάνεται περισσότερο από το αναμενόμενο κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, ενώ τα ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν περαιτέρω, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση για την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη.

Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,7%. Αυτό αντιστοιχεί σε επιπλέον 4 εκατομμύρια άτομα που απασχολούνται, εκ των οποίων 2,7 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Οι μόνιμες θέσεις εργασίας και η πλήρης απασχόληση ήταν οι κύριοι συντελεστές αυτής της επέκτασης. Μεταξύ του τρίτου τριμήνου του 2016 και του 2017, ο αριθμός των εργαζομένων με μόνιμες συμβάσεις αυξήθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια.  Η αύξηση αυτή είναι τριπλάσια από την αύξηση των συμβάσεων προσωρινής απασχόλησης (900.000). Ο αριθμός των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση αυξήθηκε κατά περίπου 3 εκατομμύρια, έως και 181 εκατομμύρια, ενώ οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση αυξήθηκαν κατά περίπου 300.000 έως 42,7 εκατομμύρια.

Το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ των 20-64 ετών αυξήθηκε σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια, φθάνοντας στο 72,3% το τρίτο τρίμηνο του 2017, το υψηλότερο ποσοστό που επιτεύχθηκε ποτέ. Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών. Τα εθνικά ποσοστά απασχόλησης κυμαίνονταν από 58% στην Ελλάδα έως 82% στη Σουηδία. Η έκθεση δείχνει επίσης ότι η ανεργία στην ΕΕ προσεγγίζει τα επίπεδα πριν από την κρίση με σταθερό ρυθμό. Η ανεργία μειώθηκε κατά περίπου 8,6 εκατομμύρια άτομα μετά την κορύφωσή της που σημειώθηκε τον Απρίλιο του 2013 και παρέμεινε κάτω από 18 εκατομμύρια άτομα τον Δεκέμβριο του 2017, το χαμηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2008.

 

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.