Το Συμβούλιο καθορίζει προτεραιότητες για τη μελλοντική πολιτική της ενιαίας αγοράς μετά την πανδημία της COVID-19

Τρίτη, 22 Σεπτέμβριος, 2020 | NEA

Photo by Adam Nieścioruk on UnsplashΤο Συμβούλιο ενέκρινε δέσμη συμπερασμάτων σχετικά με τον ρόλο μιας βαθύτερης και πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς για ισχυρή οικονομική ανάκαμψη και ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα συμπεράσματα αυτά το Συμβούλιο αναγνωρίζει τη σημασία της ενίσχυσης και εμβάθυνσης της ενιαίας αγοράς με σκοπό την επανεκκίνηση της οικονομίας της ΕΕ μετά την πανδημία της COVID-19.

Τα κράτη μέλη καλούνται να βελτιώσουν την εφαρμογή και την επιβολή των κανόνων της ΕΕ στον τομέα της ενιαίας αγοράς, καθώς και να άρουν τους περιττούς φραγμούς στο διασυνοριακό εμπόριο στην ΕΕ.

Η Επιτροπή καλείται να συμπεριλάβει στη στρατηγική της έκθεση αξιολόγηση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς, αντλώντας διδάγματα από την κρίση της COVID-19. Η έκθεση αυτή, η οποία θα υποβληθεί έως τις 15 Ιανουαρίου 2021, θα πρέπει επίσης να καλύπτει τον απολογισμό της κατάστασης όσον αφορά την εφαρμογή του σχεδίου δράσης του 2020 για την επιβολή των κανόνων και την πρόοδο κατά την αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά και να προτείνει, βάσει των αξιολογήσεων αυτών, τυχόν απαιτούμενες δράσεις, μεταξύ άλλων κανονιστικές. Θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές συζητήσεις ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου 2021 σχετικά με την ενιαία αγορά.

«Η πρόσφατη κρίση μας δίδαξε ότι ο δρόμος προς μια ισχυρή και ανθεκτική ανάκαμψη της οικονομίας της ΕΕ περνά μέσα από μια πλήρως λειτουργική και πιο ολοκληρωμένη ενιαία αγορά. Η βελτιωμένη συμμόρφωση και επιβολή των κανόνων που θεσπίζονται από κοινού, η καλύτερη διακυβέρνηση και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εξαρτώνται από όλους μας.»

κ. Peter Altmaier, ομοσπονδιακός υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας

 

Πηγήconsilium.europa.eu

Photo by Adam Nieścioruk on Unsplash

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.