Το Συμβούλιο της Ευρώπης – Θεματοφύλακας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Δευτέρα, 18 Νοέμβριος, 2013 | ΕκδόσειςΚοινωνία

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσίευσε μια νέα έκδοση με τίτλο “The Council of Europe – Guardian of Human Rights : a summary,” η οποία περιγράφει τον κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η έκδοση περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες για το Συμβούλιο της Ευρώπης, τις αποστολές του, τα όργανα που το συνθέτουν και τις συνεργασίες του με άλλους διεθνείς οργανισμούς. Η ξεκάθαρη δομή του, η απλή γλώσσα και οι πολλές φωτογραφίες το καθιστούν ευανάγνωστο και ιδιαίτερα κατάλληλο για το ευρύ κοινό και μαθητές.

Μπορείτε να δείτε το έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση http://www.coe.int/AboutCoe/media/interface/publications/coe_dh_en.pdf και να παραγγείλετε ένα έντυπο αντίγραφο από το docrequest@coe.int.

     
Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.