Θέσεις πρακτικής άσκησης στην ΕΕ

Πρακτική άσκησηEuropean Banking Supervision – SSM Traineeship

ECB – European Central Bank, Frankfurt am Main, Germany

Application Deadline: 31 Jan 2017

 

Internship

EURELECTRIC – Union of the Electricity Industry, Brussels, Belgium

Application Deadline: 31 January 2017