Θέσεις πρακτικής άσκησης στην ΕΕ

European Centre for Modern Languages (ECML) έως 31/08

Cooperatives Europe έως 25/05

International Trademark Association – Europe Representative Office έως 22/05

Corporate Europe Observatory έως 27/05

Euralia έως 25/05

International Crisis Group έως 31/05

European Bio-diesel Board έως 05/06

International Organisation for Migration έως 02/06

ECB έως 05/06

European Medicines Agency έως 15/06

Interpol 31/12

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.