Θέσεις Πρακτικής Άσκησης στην ΕΕ

8

EAPN – European Anti-Poverty Network, Brussels, Belgium

Policy Intern, Deadline: 29 August

CICC – Coalition for the International Criminal Court, Brussels, Belgium

Internship, Deadline: 16 August

PES – Party of European Socialist, Brussels

Trainee Social and Employment Policy (full time), Deadline: 29 Aug 2016

Transitions, Czech Republic

 Editorial Assistant at Transitions Intern

Europtimum Conseil, Brussels

Internship EU Consultancy, Deadline: 11 Aug 2016

Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Αθήνα

Θέση πρακτικής άσκησης, 19 Αυγούστου

Peace Museum, Vienna

Internship

             Τελευταία Νέα από europa.eu
  • No noew..
To κέντρο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.